Sdružení Tejnka založila v roce 2000 skupina sousedů z pražského Břevnova. Jeho posláním je udržet jedinečný ráz této "vesnice ve městě" a přispívat k jejímu zvelebení.

V sobotu 17. září 2016 od 14 do 20 hodin proběhne čtvrtý ročník uliční slavnosti Zažít Břevnov jinak. Přestože léto už je pomalu za námi, na Drinopolu si budete moci odpočinout ve stínu palem.

banner web zbj

Jako každoročně se i letos sejdeme v okolí tramvajové zastávky Drinopol, přesněji schodiště mezi ulicemi Bělohorská a Pod Marjánkou. Třetí sobotu v září se tento prostor  promění v ideální místo pro uliční slavnost a sousedské setkání.

Připravena jsou hudební a divadelní vystoupení, dílny, soutěže, ukázky různých dovedností. Svoje utajené poklady ze skříní či sklepů budete moci nabídnout v sousedském blešáku - a jiné krásné předměty včetně knih si jistě domů zase odnesete.

Budeme rádi, když upečete sladký nebo slaný závin a přihlásíte ho do Břevnovského štrůdlování a když se vy nebo vaše dítě objevíte na startu každoročního běhu do schodů. Své síly budou moci přímo na ulici poměřit i milovníci ping pongu.

Až vás unaví sportování, umění a další atrakce, které pro vás chystáme, můžete si v klidu posedět, popovídat a občerstvit se: už teď se na vás těší břevnovští kavárníci a další stánkaři, kteří na jeden den otevřou své krámky přímo na ulici.

Chcete se také zapojit? Na co konkrétně se můžete těšit? Čtěte dál?

Číst dál: Zažít Břevnov jinak tentokrát ve stínu palem

V nedávno otevřeném grilu Farma Jonas ve Šlikově ulici 27 je od 23. 8. k shlédnutí výstava unikátních fotografií Břevnováka Tomáše Chadima (znáte z Montmartre v Tejnce).  Podívejte se na pozvánku.

Na konci července se sešli občané se zástupci Městské části Praha 6  v čele se starostou Ondřejem Kolářem a místostarostkou Evou Smutnou. Tématem byla výstavba bytového domu na parcelách č. 2384 a č. 2385.

Jde o dvě parcely mezi domy Za Strahovem 16 a Za Strahovem 20, na kterých stával barokní domek původní celnice. Investor chce zastavět obě parcely kompletně celé - s výškou budovy přibližně jako je výška domu Šlikova 9, s čímž nesouhlasí obyvatelé sousedních domů.

Tématem jednání byla budoucí kooperace radnice a občanů nejen v této kauze. Připomínáme, že městská část nerozhoduje o stavební činnosti, to je plně v kompetenci stavebního úřadu, orgánu, nezávislého na politické reprezentaci. Radnice je pouhým účastníkem stavebního řízení s pravomocemi téměř totožnými, jako mají občané. Starosta Ondřej Kolář na jednání přislíbil, že bude Městská část v budoucnu aktivnější v účasti na problematických stavebních řízeních.

baroko

 

 

 

 

 

Číst dál: Co vyroste místo barokního domku? Občané se sešli se starostou

V sobotu 11. 6. 2016 byla na základě rozhodnutí Odboru výstavby MČ Praha 6 zahájena demolice domku, který je vstupní branou do Tejnky, v polovině června už byl rohový domek minulostí. Spolu s ním zmizela i část genia loci tohoto území. 

Proti demolici a výstavbě mnohonásobně většího domu s třemi bytovými jednotkami se postavila řada občanů. Dne 31. 5. 2016 proběhlo v rámci územního řízení k projektu Za Strahovem 33 ústní jednání, kterého se účastnili zástupci spolku Zelený Břevnov, Sdružení Tejnka, členové bytových družstev z okolních domů a další sousedé.

Byla přednesena celá řada námitek, přičemž mezi klíčové patří nesoulad projektu s požadavky územního plánu, který v dané ploše umožňuje pouze „zachování, dotvoření a rehabilitaci stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti“. Tvrdíme, že zejména z hlediska hmoty, zastavěné plochy a architektonické/urbanistické kvality záměr těmto požadavkům neodpovídá.

Vzhledem k nedostatkům v předložené projektové dokumentaci bylo územní řízení přerušeno a bude v něm pokračováno po doplnění. Obáváme se však, že úprava projektu bude pouze dílčí a nebude naše námitky reflektovat. Jsme přesvědčeni, že rozpor s požadavky danými územním plánem je v aktuálním zpracování natolik zásadní, že bude-li i po doplnění projekt nadále počítat se stávajícími parametry (výška, plocha apod.), budeme i v případě vydání prvostupňového rozhodnutí ve prospěch investora podávat odvolání, případně následně i správní žalobu.

Přečtěte si námitky sousedů a vše o historii projektů na této parcele.

rohovy demolice

2016 01 05 08.49.18

V sobotu 18. června od 14 do 20 hodin se v Památkové zóně Tejnka uskutečnil druhý ročník pouliční výstavy děl (nejen) břevnovských výtvarníků.

Na jeden den jsme otevřeli naše dvorky a pozvali návštěvníky k prohlídce obrazů, fotografií, šperků, keramiky a dalších uměleckých děl. Druhý ročník břevnovského uměleckého jarmarku doprovodila hudební a divadelní vystoupení, dílny pro děti i dospělé a stánky s nejrůznějšími dobrotami. 

Na fotografie ze slavnosti se podívejte na Facebooku Sdružení Tejnka.

mont16

 

 

 

 

 

Číst dál: Montmartre v Tejnce

Vypuklo to všechno najednou: památková zóna Tejnka se ze dne na den změnila ve staveniště. Jeřáby trčí na každém rohu, prach a zvuk sbíječek je nedílnou součástí našich životů. Co všechno se buduje v našem okolí? Pokusili jsme se o ucelený přehled:

Číst dál: Staveniště Tejnka

Od 4. května do 30. října 2016 se v Muzeu hl. m. Prahy na Poříčí koná výstava BŘEVNOV ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled. K vidění bude řada archivních fotografií.

Podívejte se na reportáž o výstavě v TV Metropol (v 11. m inutě, na konci 19. minuty se potěšte procházkou Břevnovem).

BREVNOV pozvanka mail

Břevnovská iniciativa Nesedím sousedím iniciuje vznik komunitního centra v naší čtvrti. Rádi tlumočíme jejich výzvu:

Milí a milé sousedící! Máme velký sen, a to vybudovat pro nás pro všechny komunitní centrum. Pro malé, velké, mladé, staré. Budeme moc rádi, když se do toho snu zapojíte. Co byste v komunitním centru chtěli (dělat)? Jak by mělo vypadat? Kde by mělo být? Stačí vyplnit dotazník (a kdybyste někdo měli pár milionů navíc, tak se taky hodí:). Díky!

Dotazník k vyplnění najdete také zde: https://docs.google.com/a/centrumlocika.cz/forms/d/12CGk1u4MlShZNPR2yeclcibGeXx20oG0WrfiFfEF2aM/viewform?edit_requested=true

Již rok se naši sousedé snaží o revitalizaci místa v parku u tzv. Plivátka na Břevnově v blízkosti Tejnky. Projekt má velkou podporu, ale aby byla tato podpora průkazná i pro Prahu 6, připravili na webové stránce formulář - seznam podporovatelů projektu. Městská část Praha 6 si před touto investicí potřebuje být jista, že projekt obnovení Plivátka není akce několika sousedů bydlících u Plivátka. Pokud svým podpisem Plivátko podpoříte, pomůžete realizaci tohoto bohulibého projektu.

Formulář na podporu projektu najdete v dolní části stránky www.plivatko.com/o-planu-obnovy-plivatka/
Další informace na: www.facebook.com/plivatko/.  

O historii Plivátka si přečtěte zde.

Další informace z Tejnky a okolí

Informace o činnosti sdružení a místních akcích najdete v kronice. O místech, která byste neměli minout, si přečtěte v oddělení pro výletníky, historii Břevnova najdete v sekci Z minulých časů. O chystaných stavebních a jiných projektech v Břevnově píšeme v sekci Břevnovské kauzy. Na fotografie z minulosti i současnosti se podívejte ve fotogalerii, najdete nás také na Instagramu. Fotky z toulek Břevnovem najdete také na stránkách Potulného Břevnovana. Chcete-li mít aktuální zprávy, přidejte se k nám na Facebooku. Víte-li o zajímavé břevnovské události, kterou byste chtěli prostřednictvím našeho webu propagovat, napište nám na tejnka@tejnka.cz

              sedivson

         Napište nám

@

Community, Praha 6, Praha, Praha město, Břevnov, Tejnka, Local NGO, Památková zóna, Pražské památky, Památky v Praze