Bělohorská třída bude mít brzy novou podobu. Koncepční studii ulice Bělohorská, která v současné době vzniká v Institutu plánování a rozvoje (IPR) v úzké spolupráci s MČ Praha 6, bude podkladem pro rekonstrukci této hlavní břevnovské tepny i  veřejných prostranstvích, která na ni bezprostředně navazují.

Přípravy probíhaly také ve spolupráci s občany. Občanská účast měla dvě fáze: v říjnu 2015 zjišťoval IPR aktuální potřeby uživatelů Bělohorské ulice. Konkrétně proběhla cyklovyjížďka, komunitní vycházka, sousedské setkání nad mapou a setkání s živnostníky. V druhé fázi, po vytvoření koncepční studie, měli občané možnost zkonzultovat a okomentovat návrh studie.
Nejčastěji se občané zajímali o  parkování, automobilovou dopravu, cyklodopravu, vegetaci, využití veřejného prostoru, mobiliář a povrchy. Na základě připomínek občanů bylo uplatněno celkem 282 podnětů. 

V současné době vybírá investor projektanta, samostná rekonstrukce by měla být zahájena do roku 2019.

Další informace o rekonstrukci Bělohorské třídy nalezenete zde.

Zpracované připomínky občanů naleznete zde.

Mapová část k nahlédnutí.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@