Soutěžní fotbal se v Břevnově hrál po několik generací, jednu dobu to byla dokonce II. celostátní liga. Kariéru zde začínali slavní reprezentanti a sparťané Pavel Horváth či Jan Berger, navíc v Praze těžko najdete hřiště, z něhož je nádhernější výhled: na obzoru se rozkládá panorama Řípu, Milešovky, Bezdězu…

hriste z veze

 

 

 

 

 

V roce 2007, kdy městská část Břevnov i zdejší kopaná slavili stoleté výročí, však zdejší klub – tehdy nesl název FC Dragoun a hrála se tu ČFL, čili třetí nejvyšší soutěž - zanikl. Poté si hřiště až do loňského roku pronajímalo několik „přespolních“ týmů,  nyní je budoucnost tradičního sportoviště nejistá. 

Majitelé pozemků nyní usilují o změnu územního plánu a proměnu hřiště v obytnou zástavbu. Mají k tomu již několik souhlasných stanovisek. To by pro zdejší okolí a zejména pro obyvatele Památkové zóny Tejnka, již nyní silně zasažené výstavbou rezidenčního areálu La Crone (dříve Viladomy Rozmarýn), byla další rána. 

Známe dlouhodobý záměr MČ P6 prodloužit v této ose obytnou zástavbu a výměnou za to „nastavit“ Areál volného času Ladronka východním směrem. Připomínáme ovšem, že zelený pás je přerušen areálem Českých radiokomunikací a bylo by tedy logické, aby na opačné straně tohoto areálu zůstalo sportoviště.

Dotaz na budoucnost fotbalového hřiště ploložila radnici v roce 2010  redakce časopisu Břevnovan. Opověděl Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí odboru územního rozvoje: „Pozemek je ve stávajícím Územním plánu HMPstabilizován jako SP – sportovní plocha, takže je nelze zastavět bytovými objekty. Navíc okolní pozemky již povolení na zástavbu mají, přičemž záměr investora byl z této plochy udělat zelené zázemí bytovek – park s dětským hřištěm. Tento stav však nelze garantovat v příštím územním plánu.“

V roce 2016 byla zbourána stará tribuna, odstraněno osvětlení a ukončena péče o trávník. Pohled na hřiště je nyní žalostný. Výstavba rezidence La crone odřízla hřiště od severu, tedy z nejvíce obydlené sousední oblasti.

V říjnu 2016 ukončila provoz oblíbená hospoda, která byla dějištěm mnoha nejen tejnkovských akcí, v únoru 2017 byla srovnána se zemí i budova hospody a šaten.

Nad dalším osudem hřiště se zamýšlí Marek Šálek v prosincovém čísle časopisu Břevnovan:

Sirotek pod Televizní věží

Zanikne legendární fotbalové hřiště?

Bývala to krásná nedělní odpoledne: vyhrávala hudba, před hospodou se pekly buřty, na vzorně upravený trávník vyběhli fotbalisté - ti domácí v dresech s červenobílými pruhy. Přes týden se v restauraci u rohového praporku servírovaly skvělé obědy za parádní ceny, v podvečer u venkovních stolů vysedávali lidé ze sousedství, po hřišti běhaly děti. V sále se každou chvíli konaly taneční večery, soukromé oslavy, koncerty.

Fotbal z hřiště pod Televizní věží zmizel před pár lety, letos padla tribuna a trávník už druhý rok nikdo neposekal. Na konci října hospodu po dvaceti letech opustil hostinský Václav Chod se svou ženou Slávkou. Pohled na osiřelý prostor s fotbalovými míči pod stropem a fotografiemi nejslavnějších břevnovských týmů (ještě na přelomu století tu FC Dragoun Břevnov válel III. ligu) vháněl pamětníkům slzy do očí.

Pozemky pod hřištěm jsou nyní v soukromých rukou, ovšem zdaleka ne všechny: parcela s hospodou a kus šaten (dnes tu mají zázemí dělníci z okolích staveb) včetně podstatné části hřiště patří státnímu podniku Česká pošta. Konec zdejšího fotbalu tudíž nemusí být definitivní, pokud do jednání o budoucím využití aktivně vstoupí Městská část Praha 6. V ideálním případě by samospráva mohla dotyčný pozemek vykoupit.

Pokusí se naši radní zachránit tradici legendárního hřiště, na kterém začínali s fotbalem Jan Berger či Pavel Horváth? Dopustíme, aby navždy zmizel hostinec, který se stal přirozeným centrem spolkového života a příjemným dostaveníčkem pro několik generací Břevnováků i přespolních? Tlak na komerční využití je jistě velký, lokalit s tak atraktivním okolím a takovými výhledy v Praze už moc není. Možnosti tu ale jsou.

Za Sdružení Tejnka: Marek Šálek

 

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@