V souvislosti s prudce narůstajícím provozem ve spodní části ulice Za Strahovem iniciovali tamní obyvatelé jednání s vedením Městské části Prahy 6. Ulice je pro obousměrný provoz příliš úzká a vyhýbání vozidel problematické z důvodu parkujících vozidel po obou stranách vozovky. Řešením by bylo zjednosměrnění ulice. Zástupce odboru dopravy a životního prostředí ing. Miroslav Sachl uvedl, že „s úpravami organizace dopravy v lokalitě s cílem znepříjemnění průjezdu vozidel a zklidnění dopravní situace lze souhlasit, je však třeba nalézt většinově přijatelné řešení, které bude mít podporu alespoň dvou třetin obyvatel z dané oblasti“.

První jednání v této věci se uskutečnilo v prosinci (zde najdete zápis), druhé jednání se uskutečnilo ve čtvrtek 30. ledna v Úřadu městské části Praha 6.  MČ Praha 6 připravila tři návrhy řešení (viz plánek níže - varianta I by zhoršila situaci v památkové zóně Tejnka), s dalšími návrhy přišli na druhou schůzku sami rezidenti. Návrhy rezidentů, které zahrnovaly odklonění tranzitní dopravy z komunikací III. třídy v rezidenční oblasti na páteřní komunikace bez zástavby, zástupci městské části odmítli. Na schůzce bylo radnicí přislíbeno vypsání ankety, která bude zveřejněna prostřednictvím webu Prahy 6, facebooku, měsíčníku Šestka a dle možností roznesena do schránek v dotčené lokalitě. Přečtěte si celý zápis z 2. schůzky. O možnosti hlasovat v anketě vás budeme informovat zde i na sociálních sítích.

mapka jednosměrnosti

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@