Zachyceno v síti

PRAHA 6:

SPOLEK PRO BŘEVNOV: http://probrevnov.cz/Občanská iniciativa Pro Břevnov vznikla v květnu 2013.  Je to zájmové sdružení občanů nejrůznějšího věku i profesí, které spojuje místo bydliště na Břevnově a snaha aktivně se podílet na dění v naší čtvrti.

ZELENÝ BŘEVNOV: http://www.zelenybrevnov.cz/. Spolek Zelený Břevnov byl založen v roce 2013. Bezprostředním impulsem byl odpor k plánovaným stavebním projektům v blízkých parcích. Hlavním cílem je ochrana životního prostředí v okolí a v celém Břevnově. 

ŽIVÉ MĚSTO - http://www.zive-mesto.cz/news/ k řešení  Občanské sdružení založili v roce 2010 mladí lidé, kteří žijí, studují nebo jinak tráví svůj čas na Praze 6 s cílem tuto lokalitu oživit.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POUTNÍ CESTA HÁJEK - vše o poutní cestě, mapy, historie - http://www.poutnicestahajek.cz/. Další informace o klášteře v Hájku na http://klasterhajek.ic.cz/

LIBOCKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - http://www.libockesdruzeni.cz/     Sdružení bylo založeno v roce 2011. Jeho posláním je ochrana přírodních a kulturních hodnot Liboce a Libockého rybníka.

SDRUŽENÍ PRO PODPORU ZELENĚ A OVZDUŠÍ -https://www.facebook.com/sppzo/. Monitoring a zlepšení čistoty ovzduší v okolí Malovanky

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 - www.praha6.cz
Oficiální stránky Úřadu městské části Praha 6 včetně diskusního fóra a možnosti zasílat elektronické dotazy.

ČASOPIS ŠESTKA - www.sestka.cz
Internetové stránky časopisu Městské části Praha 6

PRAHA 6 ZTRÁCÍ TVÁŘ - http://praha6ztracitvar.cz/praha-6-ztraci-tvar. Sdružení usiluje o větší komunikaci investorů i radnice s občany při realizaci nových stavebních projektů na území Prahy 6.

 

CELOPRAŽSKÁ PŮSOBNOST:

ARNIKA - http://arnika.org/praha. Nezisková organizace, která usiluje o lepší životní prostředí. Praktické rady pro občany i sdružení, zákony ke stažení. Soustavně se věnuje pražskému územnímu plánu i developerským projektům v Praze.

ÚZEMNÍ PLÁN HL. M. PRAHY - http://wgp.urm.cz/tms/internet/vykresy_up/index.php?client_type=gis_hr1&strange_opener=0&client_lang=cz_winhttp://wgp.urm.cz/kup/       Územní plán Hlavního města Prahy na stránkách Útvaru rozvoje Magistrátu

DATABÁZE ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY - http://zmenyprahy.cz/

CHODCI SOBĚ - http://chodcisobe.cz/praha/podnety/praha-6
Portál Chodci sobě poskytuje prostor pro nahlášení problémů, se kterými se setkáváte jako chodci na svých cestách Prahou. Podněty jsou jeho prostřednictvím evidovány, zobrazovány a zasílány samosprávám městských částí nebo magistrátu k řešení.

KOKOZA http://www.kokoza.cz/ Biozahrádky a veřejné kompostárny v Praze

 

RŮZNÉ:

ECCONECT - www.ecn.cz Souhrnný a rozsáhlý web pro neziskové organizace všeho druhu, zejména ekologické, sociální, kulturní a zdravotní.

NADACE VIA - www.nadacevia.cz Nadace pomáhá rozvíjet komunitní život českých měst a obcí poskytováním grantů na podporu místních iniciativ. Nadace podpořila přípravu architektonické studie pro Sdružení Tejnka.

OPEN SOCIETY FUND - www.osf.cz Stránky nadace Open Society Fund, která  podporuje nevládní neziskové organizace, občanské iniciativy i jednotlivce, aby byli aktivními občany, kteří ovlivňují prostředí ve svém regionu a své zemi. Nadace OSF rovněž podpořila projekt Jak bude vypadat poutní cesta starým Břevnovem.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@