Několik příkladů činnosti našeho sdružení v uplynulých letech

Ochrana historického a památkového rázu území

Památková zóna Tejnka: Naše sdružení bylo v roce 2001 iniciátorem vyhlášení Památkové zóny Tejnka. Rozhodnutí o vyhlášení památkové zóny Tejnka vstoupilo v platnost v září 2003.

Obytná ulice: v roce 2001 jsme zahájili jednání s Úřadem Městské části Prahy 6 o možnosti proměnit horní úsek ulice Za Strahovem v obytnou ulici a připomenout - například lavičkami, pítkem a novu zelení - zaniklou kapli někdejší poutní cesty. V dubnu 2002 jsme radnici předložili vlastní architektonickou studii, projednanou s místními obyvateli. Na tuto studii jsme získali  grant Nadace Via. Naše představa obytné ulice byla v roce 2002 zařazena do Chodníkového programu. Obytná ulice byla realizována v roce 2010, dostavba laviček a pítka se uskuteční v roce 2012.

Čestné uznání za studii poutní cesty: Sdružení Tejnka získalo za svůj projekt Jak bude vypadat poutní cesta starým Břevnovem čestné uznání jménem Benjamin. V rámci soutěže Prorok (Projekt roku) jej každoročně udělují čtyři význačné nadace: Via, Civilia, Open Society Fund a Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Kategorie Benjamin je určená začínajícím a menším občanským sdružením. Ocenění jsme získali v roce 2003.

Změnili jsme záměr developerů: Jednání zástupců Tejnky a investora Prongoton Development s.r.o. o podobě nové výstavby v těsném sousedství památkové zóny vyvrcholilo písemným ujednáním o odklonění dopravy z plánované zástavby mimo památkovou zónu, snížení objemu výstavby a posunutí staveb dál od staré zástavby (2006). Druhé kolo jednání probíhá v roce 2015, kdy má začít výstavba.

Placené stání v Tejnce: Stanovisko Tejnky k plánovaným zónám placeného stání v Břevnově bylo podpořeno peticí obyvatel (rok 2008). Zóny placeného stání nebyly realizovány.

Připomínky k územnímu plánu: Tejnka připomínkovala návrh územního plánu hlavního města Prahy. Připomínky se týkaly zejména zastavění zeleného pásu mezi Strahovem a Břevnovem (rok 2009).

Iniciovali jsme zřízení nové autobusové zastávky na lince 176 mezi zastávkami Stadion Strahov a Spiritka. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) náš podnět podpořil a v roce 2014 probíhají místní šetření a další procesy, na základě kterých bude zastávka realizována.

Pravidelně přispíváme k odstranění černých skládek v okolí jejich dokumentací a žádostí na MČ Praha 6 o jejich odstranění.

Kulturní činnost, sousedské akce

Pořízení souboru pohlednic: Fotograf Jaroslav Beneš pořídil sérii velkoformátových černobílých fotografií starého Břevnova, které posloužily ke zhotovení souboru pohlednic Tejnky. Projekt byl financován z grantu Open society Fund v roce 2002.

Uliční slavnost při příležitosti první etapy chodníkového programu Městské části Praha 6 - vydláždění části Památkové zóny Tejnka: Slavnosti, která se konala v říjnu 2010 se zúčastnila více než stovka obyvatel, přátel a příznivců této čtvrti. K vidění byla kouzla a loutky, kankán, bojové umění, dětský rock, operní i muzikálové árie, klavírní koncert, české, francouzské i maďarské lidovky. Uličních slavností, při kterých se sejdou sousedé a přátelé, pořádá Tejnka celou řadu. Již tradiční je setkání při zpěvu koled na Svatého Štěpána, úspěšná byla také slavnost slunovratu nebo koncert Jazzbandu spojený s oslavou svatého Martina.

Připojili jsme se k cyklojízdě Zažít město jinak: v září 2011 se Tejnka stala součástí celopražské cyklojízdy pod názvem Zažít město jinak. Cyklisté i pěšáci se v hojném počtu sešli na divadelní představení, hudbu i tanec.

Výprava poutní cestou do kláštera v Hájku: Prvního dubna 2012 se uskutečnil dlouho plánovaný výlet poutní cestou z Břevnova do františkánského kláštera v Hájku. Sešlo se více než 60 poutníků. Výletníkům hrál Tejnka ukulele kvintet. Klášterem, který není běžně pro veřejnost otevřený, provedl poutníky rektor klášterní kaple P. Jan Vianney Dohnal.

V červnu 2012 se uskutečnila uliční slavnost, během které jsme pokřtili nové  nároží s pítkem.

V září téhož roku následovala uliční slavnost při příležitosti  cyklojízdy Zažít město jinak.

Při příležitosti tradičního uličního sousedského setkání s koledami a svařeným vínem, které se koná vždy 26. prosince, jsme instalovali na místo zaniklé poutní kaple její miniaturní kopii. Při té příležitosti jsme opravili pobořenou zídku.

V červnu 2013 jsme pro sousedy připravili první uliční snídani.  Ke prostřeným stolům v ulici Za Strahovem přisla posnídat asi stovka sousedů.

V září 2013 jsme spolupořádali další ročník akce Zažít Břevnov jinak, tentokrát na Drinopolských schodech.

Na svatého Štěpána, tedy 26. prosince 2013 jsme pořádali tradiční uliční slavnost, při které se zpívaly koledy a pilo svařené víno. Také tato slavnost se konala na nároží s pítkem.

Podíleli jsme se na organizaci akce Zažít Břevnov jinak, která se uskutečnila 20. září 2014 na Drinopolu.

11. 11. 2014 jsme pořádali Svatomartinksé setkání na hřišti Dragoun. Ochutnávka svatomartinských vín byla spojena s živou hudbou a tancem.

Na svatého Štěpána, tedy 26. 12. 2014 jsme za hojné účasti sousedů a přátel naší čtvrti zpívali koledy a ochutnávali svařené víno.

Více o našich aktivitách se dočtete v kronice.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@