JAKÉ MÁME ÚMYSLY

Sdružení Tejnka se snaží navázat otevřenější a efektivnější komunikaci mezi místními obyvateli a městskými úřady. Jejím hlavním posláním je udržení historického a památkového rázu této části starého Břevnova.

Podařilo se nám dosáhnout vyhlášení Památkové zóny Tejnka, nechali jsme vypracovat studii obytné ulice, která se stala podkladem pro její vydláždění v rámci Chodníkového programu Prahy 6, usilujeme o obnovu bývalé poutní cesty z Lorety do Hájku (v úseku Malovanka – Ladronka), snažíme se o udržování sousedské pospolitosti - mimo jiné pořádáním pouličních slavností. A vitáme všechny nápady, jak zlepšit život v naší čtvrti.

Této činnosti se věnujeme zadarmo a ve volném čase, jsme proto vděčni i za pomoc dalších sousedů a příznivců. O svých krocích informujeme také prostřednictvím facebooku a nástěnky na křížení ulic Nad Tejnkou a Za Strahovem.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@