Minulost v mapách

mapa Tejnka 1840Jádro osady Tejnka pochází z 18. století, kdy se zde po zřízení panského pivovaru a proměny vrchnostenského dvorce na zájezdní hostinec rozvíjí domkářská zástavba, na níž v první polovině 19. století plynule navazuje raně klasicistní zástavba.

mapa Tejnka 1930Výstavba v první polovině 19. století navázala na dosavadní strukturu, zapojení osady do Velké Prahy se řídilo regulačním plánem. Ten vycházel ze systému starých cest, nové domy se v pravidelných blocích vyrovnávaly s dosti obtížným terénem.

Starý Břevnov se rychle proměňuje, ale nejen k lepšímu. Klidná čtvrť na dosah pražského centra láká stavebníky k budování všeho možného. Starobylý půvab někdejší pražské periferie, která už deset let marně čeká na zápis mezi památkově chráněná území, nenápadně mizí (památková zóna Tejnka byla vyhlášena v roce 2003).

Fotografie z Břevnova dávno zaniklého i nedávného si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@