Břevnovským usedlíkům, žijícím v okolí parku Královka, se podařilo v krátké době získat 1 304 podpisů na petici proti prodeji pozemku, který je součástí parku Královka. Investor zde hodlal vybudovat šestipatrový dům.

Nednalo se o pokračování uliční řady, ale o dům, postavený kolmo a zasahující do parku podél parkové cestičky.kralovka foto kralovka plan

 

 

 

Na pozvání autorů petice navštívila park starostka Marie Kousalíková. Výsledek: komise územního rozvoje MČ Prahy 6 na svém zasedání 7. 10. 2013 odsouhlasila návrh na změnu územního plánu pro funkční využití pozemků ve vlastnictví MČ P6 z území čistě obytného na území ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy.   

Výbor pro územní rozvoj hlavního města Prahy odsouhlasil změnu územního plánu na zeleň: viz článek deníku Metro. Změnu poté schválilo zastupitelstvo.

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@