Státní památkový ústav v Praze, 2001
"...Jádro osady Tejnka pochází z 18. století, kdy se zde po zřízení panského pivovaru a proměny vrchnostenského dvorce na zájezdní hostinec rozvíjí domkářská zástavba, na níž v první polovině 19. století plynule navazuje raně klasicistní zástavba..."

"...Osada Tejnka patří k nejstaršímu jádru osídlení vsi Břevnova. Svým založením, urbanistickou skladbou ve specifické terénní situaci i charakterem zástavby je dokladem dochovaného celku příměstského osídlení předindustriálního období..."

Někdejší osada Tejnka se nachází na trase poutní cesty mezi pražskou Loretou a klášterem v Hájku. V osmdesátých letech tu byla vyhlášena stavební uzávěra a celou čtvrť měly zbourat buldozery. Dnes zdejší obyvatelé své domky opravují, celkový ráz zůstává až na výjimky zachován. Čtvrť, která před sebou neměla žádnou budoucnost, začíná pomalu objevovat svoji minulost...

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@