V červnu byly po konzultacích s některými dalšími občanskými spolky na území Prahy dopracovány stanovy sdružení, statutárním zástupcem sdružení byl určen Marek Šálek. 27.června 2000 došlo k oficiální registraci sdružení ministerstvem vnitra podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů a 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Sdružení se rovněž začlenilo do koalice občanských sdružení SOS Praha, což mu umožňuje vyžádat si v případě naléhavé potřeby bezplatnou právní nebo jinou odbornou pomoc.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@