V květnu se sešel přípravný výbor Sdružení Tejnka ve složení František Cahyna, Daniel Flek, Marek Šálek a Dorota Zemanová. Zúčastnění se domluvili na založení občanského sdružení, jehož hlavním posláním bude udržení historického a památkového rázu starého Břevnova a také snaha o otevřenější komunikaci mezi obyvateli čtvrti, místními podnikateli, městskými úřady a dalšími institucemi. Přípravný výbor si za svůj první úkol uložil dosažení zklidnění dopravy v horním úseku ulici Za Strahovem a obnovu zdejší dlažby.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@