"Za jasných dnů svátečních vychází sem jako na práh svůj máti měst, aby osvěžení tu nabyla. Údolím břevnovským vane téměř stále osvěžující větřík západní, přinášeje z blízkých lesů zdravý, čistý vzduch pryskyřičný, a proto zdravotní stav jest u nás neobyčejně příznivým: úmrtnost v Břevnově jest 3%, tedy normální a epidemických nemocí tu nebývá."

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@