Dům čp. 338

Dům čp 338Dům č.p. 338 je pozůstatkem viniční usedlosti Závěrka a patří k posledním dokladům původního charakteru této části Břevnova. Usedlost byla umístěna při staré říšské cestě, která vybíhala ze Strahovské brány, a po staletí byla majetkem břevnovského kláštera. Je doložena účast K. I. Dientzenhofera při barokní přestavbě usedlosti v roce 1743. Dům je ukázkou vesnické stavby trojdílné dispozice se střední kuchyní, komorou a síní, s dochovaným záklopovým dřevěným stropem. Jeho likvidací a nahrazením novým objektem, který v nyní navrhované podobě nerespektuje původní hmotové řešení prostoru, dojde k nevratné devastaci.

Ministerstvo kultury ČR konstatovalo, že z památkové hodnoty je nepopiratelná skutečnost, že uvedené objekty jsou příkladem historické zástavby města. Tento názor byl podpořen vyjádřením Státního památkového ústavu (nyní Národní památkový ústav v hl. m. Praze) a odboru památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy, který ve dne 18.12. 2002 doporučil prohlásit předmětný areál za kulturní památku.

Poletí baroko do povětří? Lidé z Břevnova bojují o domek.

ruml občané domek8.7.2003 - Večerka - Obyvatelé starého Břevnova se včera vpodvečer vykláněli z oken. Ulicemi se procházel senátor Jan Ruml. Povolalo ho občanské sdružení Tejnka, aby jim pomohl v boji proti demolici opuštěného barokního domku, který je pozůstatkem někdejší viniční usedlosti Závěrka.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@