Bělohorská třída bude mít brzy novou podobu. Koncepční studii ulice Bělohorská, která v současné době vzniká v Institutu plánování a rozvoje (IPR) v úzké spolupráci s MČ Praha 6, bude podkladem pro rekonstrukci této hlavní břevnovské tepny i  veřejných prostranstvích, která na ni bezprostředně navazují. V listopadu 2018 vybrali pražští radní hlavního projektanta, samotná rekonstrukce by měla být zahájena v roce 2021.

Přípravy probíhaly také ve spolupráci s občany. Občanská účast měla dvě fáze: v říjnu 2015 zjišťoval IPR aktuální potřeby uživatelů Bělohorské ulice. Konkrétně proběhla cyklovyjížďka, komunitní vycházka, sousedské setkání nad mapou a setkání s živnostníky. V druhé fázi, po vytvoření koncepční studie, měli občané možnost zkonzultovat a okomentovat návrh studie.
Nejčastěji se občané zajímali o  parkování, automobilovou dopravu, cyklodopravu, vegetaci, využití veřejného prostoru, mobiliář a povrchy. Na základě připomínek občanů bylo uplatněno celkem 282 podnětů. 

Jedním z citlivých bodů je podoba křižovatky Pod Královkou. Je přidán nový přechod, ostrůvky, stromořadí a počet pruhů je zúžen. Institut plánování a rozvoje nechal zpracovat vyhodnocení možných změn na této křižovatce.  Zde naleznete aktuální videa, jak by mohla křižovatka v budoucnu fungovat.

Na podzim 2018 odbor strategických investic MHMP vybral projektanta, který připraví podklady pro územní/stavební rozhodnutí.. Samotná rekonstrukce by měla být zahájena do roku 2019.

Další informace o rekonstrukci Bělohorské třídy nalezenete zde.

Zpracované připomínky občanů naleznete zde.

Mapová část k nahlédnutí.

belohorska vizualizace

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@