Ikona památkové zóny Tejnka, barokní statek s nepřehlédnutelným štítem, má být obklopena moderní zástavbou. Majitel předložil k územnímu řízení projekt rozsáhlé přístavby, která by znamenala výrazný nárůst zastavěné plochy a značný úbytek zeleně. Neadekvátnost záměru konstatoval i Odbor územního rozvoje MČ Praha 6, který požaduje část přístavby nerealizovat (doporučuje redukci o garáž s šatnou a sklady), což projektant ignoruje. Zarážející je, že památkový úřad se k záměru vůbec nevyjádřil a dle nového stavebního zákona souhlasil pouze takzvanou fikcí souhlasu, chybí také odborné stanovisko Národního památkového ústavu. Nejbližší sousedé podali námitky a požadují přerušení řízení, naše sdružení se připojilo. O dalším vývoji vás budeme informovat. ikonický domek výřez

_______________________________________________________________________________________

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@