Nedávno došlo k masivnímu kácení zeleně v břevnovském vnitrobloku mezi Hošťálkovou a Bělohorskou ulicí. Podle informací místních majitel pozemku kácí dřeviny průběžně již několik let.

Zuzena 1 malaZuzena 2 mala

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjišťovali jsme, co se zde chystá: na pozemku poblíž ulice Zúžená má vyrůst novostavba bytového domu. Záměr investora navrhuje propojení dosud slepé ulice Zúžená s Kutnauerovým náměstím pro pěší i automobilovou dopravu. Na pozemku se v současné době nacházejí pouze nízkopodlažní sklady. Budoucí bytový dům by měl mít 15 bytových jednotek a pět nadzemních podlaží. Prostorově by měl navazovat na stávající zástavbu v ulici Zúžená.

Komise územního rozvoje v prosinci 2021 tento záměr neschválila a žádá nové řešení.  Souhlas Komise územního rozvoje zpravidla znamená také souhlas městské části s projektem. Investor ovšem nemá povinnost záměr komisi předkládat, pouze tím získá jistotu, že městská část nebude mít k jeho záměru námitky. Městská část je totiž pouze jedním z účastníků budoucího územního nebo stavebního řízení.  Rozhodujícím orgánem je stavební úřad, který případné námitky účastníků řízení posuzuje a pokud má jiný názor, nemusí k námitkám přihlédnout, není totiž městské části institucionálně podřízen.

V tomto případě to však zatím vypadá, že investor se vydal cestou schválení projektu komisí a na stavební úřad předloží projekt, který bude mít od komise a tedy i městské části zelenou. O vývoji situace vás budeme informovat.

 

 

 

 

.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@