Za projektem nové knihobudky v památkové zóně Tejnka stojí pět měsíců společného úsilí místních občanů, radnice MČ Praha 6 a neziskové organizace KnihoBudka.

Na počátku bylo přání Tejnkařů podělit se o přečtené knížky se sousedy a kolemjdoucími a zároveň oživit přirozené centrum Tejnky, kterým je náměstíčko s pítkem, lavičkami a zelení na křížení ulic Za Strahovem a Nad Tejnkou (i toto místo bylo kultivováno na popud místních obyvatel, kteří se nadále starají, aby zde bylo čisto a zeleno). Tejnkaři se proto v lednu obrátili na MČ Praha 6 a již za měsíc obdrželi souhlasné stanovisko. Následovalo vybírání vhodné lokality i typu knihobudky tak, aby korespondovala s historickým charakterem místa. Projekt financovala Městská část Praha 6.

V květnu byla knihobudka vyrobená a připravená k instalaci. Sousedé pro urychlení celého procesu přispěli vlastními silami: brigádně upravili vybrané prostranství a na závěr také vydláždili opukovou pěšinku ke knihobudce. Vše probíhalo v příkladné spolupráci všech zúčastněných: členů Sdružení Tejnka, zástupců Městské části Praha 6 (konkrétně zastupitelů Štěpána Bartáka a Vladimíra Šuvariny) i zástupců neziskové organizace KnihoBudka.

Knihobudka byla pokřtěna 17. června na slavnosti Montmartre v Tejnce a od té doby se její dveře netrhnou. Přijďte se přesvědčit sami!

krest knihobudkyknihobudka s majou

Praha6 symbol ____________________________________________________________________________________

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@