V dubnu zástupci Sdružení Tejnka představili architektonickou studii vedoucímu odboru územního rozvoje Městské části Prahy 6 ing. arch. Bohumilu Beránkovi a mluvčímu radnice Martinu Šalkovi. O několik dní později při setkání starosty Prahy 6 s obyvateli Břevnova na Kajetánce ocenil Pavel Bém iniciativu Sdružení Tejnka ve stručném proslovu jako vzácný příklad spolupráce občanského sdružení a Městského úřadu. V zasedací místnosti byla instalována malá výstavka seznamující s našimi záměry.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@