V květnu pan Jaroslav Beneš dokončil soubor černobílých fotografií, snímaných na negativ formátu 13x18 cm. Výsledné snímky tedy nejsou zvětšeniny, ale tzv. kontakty. Staly se základem pro kolekci čtyř pohlednic, kterou Sdružení Tejnka ještě ve stejném měsíci nechalo vytisknout. Rovněž jsme v Archívu hl.m.Prahy vypátrali soubor historických fotografií ze začátku století, které hodláme využít při vytváření brožury mapující historii a současnost starého Břevnova.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@