Proběhlo jednání mezi zástupci Sdružení Tejnka a radním Janem Holickým, týkající se dalšího osudu studie na zklidnění dopravy v horním úseku ulice Za Strahovem. Studie ing.arch. Petra Husáka, průběžně konzultovaná s Úřadem MČ Prahy 6 a odsouhlasená valnou hromadou Sdružení Tejnka v březnu 2002 (na setkání do hostince Závěrka přišlo padesát občanů), se nedočká realizace ani v roce 2004. Investiční akce, zařazená původně do rozpočtu pro rok 2003, byla již podruhé odsunuta. Aktuálním důvodem je vyhlášení Památkové zóny Tejnka: "Nejdřív bude nutné vytvořit ve spolupráci s fakultou architektury ČVUT celkovou koncepci ochrany a rozvoje tohoto území," prohlásil radní Holický a přislíbil, že Sdružení Tejnka bude ke zpracování uvedeného materiálu přizváno.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@