Požádali jsme Úřad Městské části Praha 6 o nápravu nepořádku ve vyklizených zahrádkářských koloniích u fotbalového hřiště FC Dragoun Břevnov. Rozkládající se zbytky všeho možného, střepy, divoká ohniště a skládky, tak to v blízkosti rezidenčního bydlení mezi ulicemi Tomanova a Nad Tejnkou vypadá už mnoho měsíců. Úklid svépomocí nepřipadá v úvahu, neboť odvezení automobilových vraků, desítek pneumatik a dalšího objemného harampádí si vyžádá mnoho tisíc korun. K vyčištění prostranství před vchodem do fotbalového areálu došlo během několika dní, v mnohem zanedbanějším prostoru za restaurací a kabinami (směrem k nově vznikající vilové čtvrti), však zůstává vše při starém. Vlastník pozemků dál ohrožuje veřejné zdraví a bezpečnost.

Proběhlo jednání mezi zástupci Sdružení Tejnka a radním Janem Holickým, týkající se dalšího osudu studie na zklidnění dopravy v horním úseku ulice Za Strahovem. Studie ing.arch. Petra Husáka, průběžně konzultovaná s Úřadem MČ Prahy 6 a odsouhlasená valnou hromadou Sdružení Tejnka v březnu 2002 (na setkání do hostince Závěrka přišlo padesát občanů), se nedočká realizace ani v roce 2004. Investiční akce, zařazená původně do rozpočtu pro rok 2003, byla již podruhé odsunuta. Aktuálním důvodem je vyhlášení Památkové zóny Tejnka: "Nejdřív bude nutné vytvořit ve spolupráci s fakultou architektury ČVUT celkovou koncepci ochrany a rozvoje tohoto území," prohlásil radní Holický a přislíbil, že Sdružení Tejnka bude ke zpracování uvedeného materiálu přizváno.

Sedmého října proběhlo u čp. 338 šetření, které na popud Sdružení Tejnka svolal stavební odbor magistrátu. Při prohlídce ohrožené budovy se ukázalo, že rozhodně není neopravitelná. Interiér starý tři sta let je v poměrně zachovalém stavu, nezbytnost likvidace nepotvrdil ani statik Václav Jandáček. Připustil však, že budova bude rychle chátrat, pokud investor nezačne svůj majetek udržovat. Před nadcházející zimou by stačilo zavřít okna, vyměnit několik tašek a opatřit dům okapy. Uvedená zjištění přiměla zástupkyni magistrátu vyžádat si nové posouzení od městských památkářů. Sdružení Tejnka hodlá využít dočasné milosti, kterou usedlost získala, k opětnému jednání s ministerstvem kultury o možnosti prohlásit ji za kulturní památku.

Vstoupilo v platnost rozhodnutí o vyhlášení Památkové zóny Tejnka. Shodou okolností v tytéž dny došlo k další devastaci chráněného rázu čtvrti. Rozeslali jsme kompetentním úřadům následující prohlášení: "Se zděšením sledujeme devastaci domu na nároží ulic Heleny Malířové, Za Strahovem a Závěrka (v průčelí náměstíčka se starou pumpou). Ze čtyřpatrového domu se stává dům pětipatrový, mění se zásadně tvar střechy, jejíž okna nerespektují spodní část domu. Opět se jedná dle našeho názoru o modelové selhání orgánů státní správy a to zejména Odboru památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy a také stavebního úřadu Prahy 6." Z následného vyjádření Úřadu MČ Prahy 6 vyplynulo, že stavební povolení bylo vydáno v roce 1999 a přístavbě tudíž nelze zabránit.

Zaslali jsme radnici Prahy 6 dopis, v němž vyjadřujeme přesvědčení, že dům čp. 338 ležící přímo na trase obnovené poutní cesty by šlo společným úsilím zachránit pro veřejné využití (například výletní restaurace). Dostali jsme odpověď od radního Jiřího Hermanna, odpovědného za územní rozvoj a památkovou péči: "Letos byl dán podnět na prohlášení objektu za kulturní památku. Tento návrh byl ministerstvem kultury zamítnut. I přesto si myslíme, že lze o Vašem návrhu jednat, jde však čistě o obchodní vztah mezi vlastníkem (Bytové družstvo Za Strahovem) a kupujícím. Naproti tomu lze s jistotou říci, že v případě rekonstrukce objektu na kulturní účely lze nalézt na půdě Městské části Praha 6 podporu politickou i finanční, ať již formou grantu, daru, či příspěvku na činnost atd."

Pozvání na procházku novou Památkovou zónou Tejnka přijal Jan Ruml, senátor pro Prahu 6. Za doprovodu členů sdružení, členky obvodního zastupitelstva Jaroslavy Hešíkové a novinářů z Večerníku Praha prošel ulicemi za Strahovem, U dvora a Šlikova. Zastavil se u někdejší kaple číslo 2 a dále v místech, kde hrozí demolice a nová výstavba. Nejvíc ho zaujal problém bývalé viniční usedlosti Závěrka, který si nechal od ing.arch. Michala Flašara podrobně vysvětlit a přislíbil osobní pomoc ve snaze odvrátit zbourání č.p. 338. Sdružení Tejnka se proti demoličnímu výměru odvolalo.

Radost z nově vyhlášené Památkové zóny Tejnka kalí zjištění, jaké stavby zde mají vzniknout. Bourat se má dům na rohu ulic U dvora a Šlikova, jehož místo má zaujmout rozlehlejší novostavba. Necitlivé budovatelské plány a demolice unikátní architektury z Dietzenhoferovy dílny (č.p.338) hrozí poblíž hostince Závěrka na rohu ulic Šlikova a Za Strahovem. Pokud by uvedené záměry měly být realizovány, dojde ke znehodnocení historického charakteru čtvrti. Celá oblast je nástupní trasou pro nákladně obnovenou poutní cestu z Lorety do Hájku, mohou tudy procházet návštěvníci nového rekreačního areálu Ladronka.

V květnu vyvrcholilo několikaleté úsilí obyvatel a příznivců starého Břevnova, zaměřené na vyhlášení této ojedinělé čtvrti památkovou zónou. Ve vyhlášce Sbírky zákonů 108/2003 s názvem "o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu" je výslovně uvedeno: Praha-Tejnka (hlavní město Praha)! Hranice nové památkové zóny jsou vymezeny ulicemi Šlikova, za Strahovem, Nad Tejnkou, Kochanova. Toto rozhodnutí by mělo zabránit dalšímu znehodnocování historického charakteru naší čtvrti.

V dubnu získalo Sdružení Tejnka za svůj projekt Jak bude vypadat poutní cesta starým Břevnovem čestné uznání jménem Benjamin. V rámci soutěže Prorok (Projekt roku) jej každoročně udělují čtyři význačné nadace: Via, CiviliaOpen Society Fund a Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Kategorie Benjamin je určená začínajícím a menším občanským sdružením. Diplom jsme převzali v naplněném sále Baráčnické rychty na Malé Straně. Slavnostní program zpestřila ukázka z divadelního vystoupení prostitutek a bezdomovců. V předsálí byl velký zájem o pohlednice starého Břevnova.

V březnu proběhlo další jednání Sdružení Tejnka a Městské části Prahy 6 ohledně projektu obytné ulice. Z debaty, které se za radnici zúčastnili místostarostka Jaroslava Trnková, radní Jan Holický a vedoucí odboru péče o prostředí Lenka Zajptová vyplynulo, že z peněz vyčleněných na Chodníkový program se letos uskuteční pouze rekonstrukce Verdunské ulice. Pro dvě zbývající akce (Za Strahovem, Chomutovská) by měl být vypracován projekt a v roce 2004 by mohla proběhnout realizace.

V únoru jsme jednali s ing. Jitkou Kvěchovou z odboru péče o prostředí. Dozvěděli jsme se, že prioritou Chodníkového programu pro letošní rok je proměna Verdunské ulice, která bude stát zhruba deset milionů korun. V případě, že nějaké peníze zbudou, dostane přednost projekt našich kolegů v Chomutovské ulici v Ruzyni, jejichž studie už leží na radnici čtyři roky. V Chomutovské jsou mezi vilami dodnes položeny přes bláto betonové panely.

V lednu byl záměr Sdružení Tejnka na vytvoření obytné ulice zařazen mezi tři akce letošní etapy Chodníkového programu. Kromě horní části ulice Za Strahovem by se letos měla dočkat rekonstrukce také Verdunské ulice v Bubenči a Chomutovská ulice v Ruzyni. Na uvedené tři akce vyčlenila radnice Prahy 6 patnáct milionů korun. Předtím, než dojde k jejich uskutečnění, bude nutné vypracovat podrobný prováděcí projekt a získat stavební povolení.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@