Zaslali jsme radnici Prahy 6 dopis, v němž vyjadřujeme přesvědčení, že dům čp. 338 ležící přímo na trase obnovené poutní cesty by šlo společným úsilím zachránit pro veřejné využití (například výletní restaurace). Dostali jsme odpověď od radního Jiřího Hermanna, odpovědného za územní rozvoj a památkovou péči: "Letos byl dán podnět na prohlášení objektu za kulturní památku. Tento návrh byl ministerstvem kultury zamítnut. I přesto si myslíme, že lze o Vašem návrhu jednat, jde však čistě o obchodní vztah mezi vlastníkem (Bytové družstvo Za Strahovem) a kupujícím. Naproti tomu lze s jistotou říci, že v případě rekonstrukce objektu na kulturní účely lze nalézt na půdě Městské části Praha 6 podporu politickou i finanční, ať již formou grantu, daru, či příspěvku na činnost atd."

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@