Vstoupilo v platnost rozhodnutí o vyhlášení Památkové zóny Tejnka. Shodou okolností v tytéž dny došlo k další devastaci chráněného rázu čtvrti. Rozeslali jsme kompetentním úřadům následující prohlášení: "Se zděšením sledujeme devastaci domu na nároží ulic Heleny Malířové, Za Strahovem a Závěrka (v průčelí náměstíčka se starou pumpou). Ze čtyřpatrového domu se stává dům pětipatrový, mění se zásadně tvar střechy, jejíž okna nerespektují spodní část domu. Opět se jedná dle našeho názoru o modelové selhání orgánů státní správy a to zejména Odboru památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy a také stavebního úřadu Prahy 6." Z následného vyjádření Úřadu MČ Prahy 6 vyplynulo, že stavební povolení bylo vydáno v roce 1999 a přístavbě tudíž nelze zabránit.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@