V polovině října jsme se zúčastnili prohlídky obnovených zahrad Břevnovského kláštera. Průvodcem byl Ing. Zdeněk Hradilák, majitel zahradnictví Jasan, které revitalizaci provedlo a o zahradu se dlouhodobě stará.

V rámci revitalizace bylo vysázeno více než 350 ovocných stromů, vesměs starých českých odrůd (například jablko panenské české, hrušky hniličky), jsou tady také třešně, moruše či oskeruše (druh jeřábu s jedlými plody). Některé staré stromy byly nechány na dožití, pokácen nebyl například téměř suchý hloh, jehož ohnutý kmen „přemosťuje“ jednu ze zahradních cestiček. Nové stromky byly vysazeny před rokem a zatím ještě neplodí - až začnou vydávat úrodu, koleduje si to o klášterní mošt nebo třeba i calvados. A když všechno dobře dopadne, potkáme zde jednou rovněž stádo ovcí, které by nahradilo sekačky na trávu. Možnosti kláštera jsou však omezeny malým počtem mnichů, ty tam jsou doby, kdy zde bratrů-benediktinů žilo tolik, že si ve východní části areálu doslova vydupali fotbalové hřiště.

V první etapě revitalizace, která byla ukončena v březnu letošního roku, byly opraveny tyto části zahrad:

Klauzurní zahradě byla rekonstruována oranžerie a přilehlé okolí včetně cihlových terasových stěn, schodišť, páteřní cesty a objeveného vodního rezervoáru s fontánou. Rekonstruovány byly terasy a schodiště, původně zarostlé náletovými dřevinami, trávníky byly přetravněny a dohnojeny. Velká část dřevin byla přestárlá, přesto nedošlo ke zbytečnému kácení, ale pouze k dosázení nových ovocných dřevin. Na terase oranžerie bylo vysazeno padesát nových jabloní.

Horní sad byl celkově velmi zanedbaný. Byly zde vysazeny více než tři stovky nových ovocných stromů, zejména jabloní, hrušní, slivoní a třešní původních starých odrůd. Bylo rekonstruováno téměř 1400 metrů masivních opukových ohradních stěn, obnoveny mlatové cesty a provedeno zatravnění.

lesní části zahrady byla rekonstruována parková cesta s terénním schodištěm a veřejným osvětlením. Plánuje se prořezávka dubů a vybavení mobiliářem (lavičky, odpadkové koše).

Investorem revitalizace klášterní zahrady je Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a Markéty. Většina peněz na opravu je hrazena z fondů EU (85 %), zbylých 15% hradí opatství. Městská část Praha 6 se podílí na financování  7,5 procenty, což je 7,5 milionu Kč. První etapa revitalizace stála 76,2 milionu korun.

Druhá etapa rekonstrukce by měla obnášet dokončení oprav terasových zdí, výsadbu vinné révy s trelážemi a okrasné výsadby, dokončení parkových cest a parkový mobiliář. Rozpočet činí 50 milionů korun.

o zahradách Břevnovského kláštera a obnově oranžerie si přečtěte zde.

hloh v brevnovske zahrade

 

 

 

 

 

 

starý hloh byl ponechán na dožití, přestože kříží nově vzniklou cestičku

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@