Sdružení Tejnka založila v roce 2000 skupina sousedů z pražského Břevnova. Jeho posláním je udržet jedinečný ráz této "vesnice ve městě" a přispívat k jejímu zvelebení.

Dům, ve kterém sídlí restaurace Na Závěrce, je na prodej. Z toho důvodu dostali nájemci restaurace výpověď. Všem hostům i návštěvníkům ze srdce děkují za přízeň. Útulná hospoda, kterou znal snad každý Břevnovák, byla naposledy otevřena v pátek 29.12. 2017.

zaverka hospoda

 

 

 

 

 

Hostinec Na Závěrce má bohatou historii. Přinášíme ukázku z knihy Břevnovské obrázky aneb Z pamětí starého Břevnova od Františka Tatouška (a připomínáme, že zmiňovaný hostinec stál původně o několik domů výš).

Starobylý hostinec na „Závěrce" stojí posud v místech, kudy vedla před dávnými časy silnice na Bílou Horu, a sice od bývalé staré Strahovské brány přes „Liborku" a „Ladronku" k „Syslovicům", nynějšímu Malému Břevnovu. Vrata hospody uzavírala na noc silnici, odtud pochází pojmenování "na Závěrce".

Hospoda hostívala v letech šedesátých minulého století ve svých útulných místnostech pestrou společnost inteligentů, umělců, literátů, studentů a řemeslníků. Ty všecky pojilo tehdáž vlastenecké nadšení, boj o vzkříšení našeho národa. Byli to demokrati, jimž dosud panující ovzduší německé v Praze překážívalo v jich nenucených zábavách. Z té příčiny hledávali hospody za branami, kde sobě od plic zaslovanštili. Přicházel i Neruda, Svátek, Arbes, Kulhavý aj.

Na Závěrce nebylo elektrického osvětlení. Na čistě odrhnutých stolech hořely v neohrabaných dřevěných svícnech lojové svíčky, kolem nich nastrkány byly tak zvané difidibusy", vyráběné ze škatulek od sirek a vedle ležel nezbytný tehdáž „kratiknot", čili tak zvaný „lichpuc".

Flašinet hrál čtverylku, při níž se bezděčně vyvinuly taneční hodiny. Při přísných nařízeních policejních v noremních dnech v postě a adventě bylo třeba velké opatrnosti, neboť bývaly veliké a přísné pokuty. Tu naši nadšenci střídavě stávali na stráži a dávali pozor na vojenskou patrolu, s kterou nebylo valných žertů. Jediná lojová svíčka na kamnech v „sále" osvětlovala místnost sotva na tři kroky a při tomto osvětlení se tančívalo. Jakmile se objevila patrola, spustil flašinetář nějakou nábožnou árii.

Uplynula léta a nadešel rok 1866. Společnost navštěvující hospodu „na Závěrce" se rozešla. Na Závěrce v hostinských místnostech ubytována byla pruská pomořanská garda a vestfálská zemská obrana.

Další informace z Tejnky a okolí

Informace o činnosti sdružení a místních akcích najdete v kronice. O místech, která byste neměli minout, si přečtěte v oddělení pro výletníky, historii Břevnova najdete v sekci Z minulých časů. O chystaných stavebních a jiných projektech v Břevnově píšeme v sekci Břevnovské kauzy. Na fotografie z minulosti i současnosti se podívejte ve fotogalerii, najdete nás také na Instagramu. Fotky z toulek Břevnovem najdete také na stránkách Potulného Břevnovana. Starší články a informace najdete zde. Chcete-li mít aktuální zprávy, přidejte se k nám na Facebooku. Víte-li o zajímavé břevnovské události, kterou byste chtěli prostřednictvím našeho webu propagovat, napište nám na tejnka@tejnka.cz

Zásady zpracování osobních údajů ve Sdružení Tejnka

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@