Na radnici Prahy 6 došlo k zatlučení předposledního hřebíku do rakve tradičního břevnovského hřiště. Sportovní plocha, kde se hrál fotbal do roku 2015, a která byla skoupena developerem s velmi blízkou vazbou na firmu Omnipol, se má teď na jeho přání proměnit na stavební parcely pro bytové domy. Nejdříve se změnou územního plánu souhlasila Komise územního rozvoje, 18. února posvětila prolomení územního plánu Rada městské části. 

hrste 3hriste 1hriste 2

Součástí usnesení je příslib, že se bude Praha 6 snažit o zachování sportovních ploch směrem na východ (Slavoj, lukostřelba, ragby), avšak v této věci rozhoduje magistrát a jisté zatím nic není. Nerozumíme tomu, proč radní Prahy 6 museli odsouhlasit zánik fotbalového hřiště takto narychlo a neodložili rozhodnutí do doby, než bude budoucí využití okolních sportovišť závazně a smluvně zakotveno. Stejně tak není jasné, jak bude kompenzovat zánik fotbalového hřiště investor nových bytovek.

Osud tohoto sportoviště velmi dobře ukazuje běžnou praxi, jak město přichází o sportoviště či zelené plochy. Investor skoupí pozemky, které jsou územním plánem určeny pro sport či zeleň, nemá však zájem původní stav a užití zachovat. Naopak má zájem stavět, přirozeně za účelem co nejvyššího zisku. A tak požaduje změnit povolené užití plochy na stavební parcely. K této změně potřebuje politiky, kteří musí změnu schválit. Pokud to udělají, investor rázem pozemek násobně zhodnotí. Což vyhovuje investorovi, ale město přichází o místa pro sport a oddech. Navíc musí být často hrazeny z veřejných prostředků související investice do veřejné infrastruktury.

Pokud by bylo v případě břevnovského hřiště od počátku jasné, že investor změnu, která by zrušila sportovní využití plochy, prosadit nemůže, pak by ani pozemky neskupoval a fotbal by se tam hrál dodnes. Apelujeme na politiky, aby se při schvalování územních změn řídili výhradně veřejným zájmem, a nikoliv zájmy soukromých investorů.

Samospráva Prahy 6 vyšla developerovi vstříc, nyní se rozhodování v této kauze přesouvá na Magistrát hlavního města Prahy. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Více o smutném osudu hřiště pod televizní věží si přečtěte zde.

Zde najdete interpelaci břevnské obyvatelky Anny Hradilkové, kterou přednesla na zasedání zastupitelstva v únoru 2020.

 

Po několika letech od prvních diskuzí, jak by se dal prostor kolem Plivátka upravit a poskytnout obyvatelům Břevnova k trávení volného času, dospěl projekt Plivátko žije! do svého finále.

V průběhu měsíce března bude na Plivátku rušno. Budou probíhat terénní úpravy a instalace mobiliáře. Pokud půjde vše podle plánu, mohlo by být na konci dubna vše hotové.

Autoři projektu prosí ty, kdo park pravidelně využívají, o shovívavost a trpělivost.

plivátko projektmalý

V souvislosti s prudce narůstajícím provozem ve spodní části ulice Za Strahovem iniciovali tamní obyvatelé jednání s vedením Městské části Prahy 6. Ulice je pro obousměrný provoz příliš úzká a vyhýbání vozidel problematické z důvodu parkujících vozidel po obou stranách vozovky. Řešením by bylo zjednosměrnění ulice. Zástupce odboru dopravy a životního prostředí ing. Miroslav Sachl uvedl, že „s úpravami organizace dopravy v lokalitě s cílem znepříjemnění průjezdu vozidel a zklidnění dopravní situace lze souhlasit, je však třeba nalézt většinově přijatelné řešení, které bude mít podporu alespoň dvou třetin obyvatel z dané oblasti“.

První jednání v této věci se uskutečnilo v prosinci (zde najdete zápis), druhé jednání se uskutečnilo ve čtvrtek 30. ledna v Úřadu městské části Praha 6.  MČ Praha 6 připravila tři návrhy řešení (viz plánek níže - varianta I by zhoršila situaci v památkové zóně Tejnka), s dalšími návrhy přišli na druhou schůzku sami rezidenti. Návrhy rezidentů, které zahrnovaly odklonění tranzitní dopravy z komunikací III. třídy v rezidenční oblasti na páteřní komunikace bez zástavby, zástupci městské části odmítli. Na schůzce bylo radnicí přislíbeno vypsání ankety, která bude zveřejněna prostřednictvím webu Prahy 6, facebooku, měsíčníku Šestka a dle možností roznesena do schránek v dotčené lokalitě. Přečtěte si celý zápis z 2. schůzky. O možnosti hlasovat v anketě vás budeme informovat zde i na sociálních sítích.

mapka jednosměrnosti

Ve čtvrtek 5. prosince přišel na Drinopol Mikuláš, čerti i anděl. Na Drinopolu už na ně čekaly desítky dětí, které byly obdarovány buď balíčky od rodičů nebo alespoň malou pozorností. Myslelo se i na rodiče: byl připraven čaj a svařené víno, sousedé přinesli napečené dobroty. Byl to vydařený podvečer a věříme, že pořadatel Spolek pro Břevnov akci za rok zopakuje. Screenshot 2019 12 02 16.08.08

 

Investor, který skoupil pozemky tvořící bývalé fotbalové hřiště pod Televizní věží, usiluje o změnu územního plánu. Na místě sportoviště by měly vyrůst luxusní byty. Podaří se vedení radnice uhájit veřejný zájem a odvrátit tento precedens, který by Břevnov definitivně připravil o historické sportoviště? Místní spolky žádají vytvoření koncepce, která nejdříve vyjasní budoucnost celého strahovského vršku.

Podrobnosti si přečtěte v dopisu břevnovských spolků, adresovaném radnici MČ Praha 6.

hriste z veze

 

 

 

 

 

O historii a smutném konci břevnovského fotbalu si přečtěte zde.

Tubusový dům pro Tomia Okamuru na parcele v ulici Nad Tejnkou vzbuzuje od počátku hodně emocí. Stavba, která měla být dokončena v létě 2019, stále není hotova. Jaký je současný stav si přečtěte v článku deníku Blesk. Více o ostře sledované stavbě se dozvíte zde.

 okamura

 

 

 

Na kapličku v ulici Za Strahovem byl až donedávna žalostný pohled: kaple se dlouhé roky rozpadala, nakláněla a zarůstala náletovými dřevinami. Nyní je kaple kompletně zrestaurovaná, včetně sošky Panny Marie ve výklenku. Velké poděkování za celou obnovu a zkrášlení patří manželům Marii a Martinu Aschenbrennerovým, kteří celou rekonstrukci iniciovali a zaplatili, a díky nimž to v naší ulici vypadá zase o poznání líp. 

Z odborného průzkumu vyplývá, že „šikmá“ kaplička nesouvisí architektonicky a nejspíše ani funkčně s monumentálnějšími kaplemi poutní cesty do Hájku, která ulicí prochází. Sloužila patrně jako religiózní centrum obyvatel Tejnky. 

Podrobnosti o historii ikonického domku s kaplí najdete zde.

zanikl za strahovem stojc   puvodni stav  kaple úprava

 

Od 9. října do konce ledna máte možnost navštívit v PopMuseu v Kaštanu výstavu, věnovanou hudebním událostem sametového roku 1989. Otevřeno je vždy ve středu, čtvrtek a v sobotu.

Po prohlídce se můžete občerstvit v přilehlé kavárně Únik.

DEVĚTAOSMDESÁTEJ REVISITED pozvánka na vernsiáž

Mezinárodní den architektury je oficiálně stanoven na první říjnové pondělí. V České republice však neslavíme pouze jeden den, ale celý týden architektury. Akce umožňuje široké veřejnost nahlédnout na své okolí nevšední optikou pod vedením architektů, historiků a odborníků, kteří jim přibližují zajímavosti z jejich čtvrtě, bydliště i širšího okolí. 

V Břevnově se letos můžete těšit na procházku oborou Hvězda, a to v neděli 6. října od 16 hodin. Zajímavé akce se konají také u sousedů: 2. října proběhne unikátní komentovaná prohlídka zámku Veleslavín, 5. října bude tématem zauzlovaný uzel Veleslavín, 6. 10. pak Strnadovo zahradnictví - džungle uprostřed města. Více o celé akci najdete na webu Dne architektury. 

den architektury

Populární břevnovská hospůdka v Šultysově ulici hostí každé poslední pondělí v měsíci muzikanty, spojené s legendárními Undertakers. Odvarka and Kleisl´s club of pensioners (krátce OK´s club) zve všechny příznivce folku, c&w,  pop a swing, dixie, J+W+V, Semafor a další podobné muziky na pravidelné poloimprovizované koncerty. Muzikanti, nástroje s sebou!

Letošní termíny (vždy pondělí od 15 do 18 hodin): 30. 9., 28. 10. a 25. 11. 

Podrobnosti naleznete zde.

Bratři františkáni a spolek Poutní cesta Hájek zvou na pěší pouť do Hájku u Prahy při příležitosti svátku Narození Panny Marie. Pouť se koná v sobotu 7. září. Program pěší pouti z Prahy do Hájku (celkem cca 16 km):

5:30 Sraz u I. kaple na Dlabačově (tramvaje 22 a 25 zastávka Malovanka)
7:15 Řepy – Domov sv. Karla Boromejského: přestávka na občerstvení
7:45 Odchod od kláštera sester boromejek v Řepích (k Litovické tvrzi 5,5 km)
8:30 Připojení poutníků na zastávce vlaku Hostivice-Sadová
9:00 Odchod s barokní hudbou od Litovické tvrze (do Hájku 4 km)
10:00 Modlitební zastavení u obnovené kaple XVIII. (2 km před Hájkem)
11:00 Slavnostní poutní mše sv. v Hájku

Více na webu www.poutnicestahajek.cz nebo na stránkách http://hajek.ofm.cz/.
Případně napište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či zavolejte na telefon 721 303 100 nebo 608 331 553.

poutni cesta

Co Břevnovák, to zahrádkář. Přesto mnozí sousedé netuší, že máme v srdci Břevnova zahradnictví, ve kterém se každému, kdo vlastní alespoň květináč, zrychlí tep. Řeč je o rodinném zahradnictví Krulichovi. Najdete je v zeleném pásu mezi ulicemi Patočkova a Na Petynce, přímo proti usedlosti Šlajferka, kde se dřív nacházel proslulý hudební klub Petynka. Zahradnictví je na tomto místě již více než osmdesát let, Krulichovi zde hospodaří 25 let.

V nabídce malebného zahradnictví jsou trvalky, skalničky, zeleninová sadba, bylinky domácí i exotické, vše v mimořádném sortimentu druhů a odrůd. Rostlinky se zde pěstují od semínka, řízku či sazeničky. V logu mají Krulichovi slogan „Květiny s láskou pěstované“. Slogan nelže - přijďte se přesvědčit sami.

Krulichovi 1Krulichovi 2Krulichovi 3

Pražští radní schválili výstavbu nové tramvajové trati z Malovanky na Strahov. Tramvaj nahradí přetíženou autobusovou linku 143, kterou využívají k dopravě především studenti. Přečtěte si víc.

My domkáři z Tejnky to dobře známe: každé úterý a sobotu se rozezní Břevnovem psí štěkot. Naše oblíbená místa (například nedaleké fotbalové hřiště) mizí, ale psí cvičiště stále funguje a navíc slaví stoleté jubileum!

V sobotu 15. června 2019 připravili kynologové na cvičišti Skokanská 25, Praha 6 bohatý psí program. Návštěvníci se mohli podívat na jedno z prvních pražských cvičišť psů, objevit utajený kout naší krásné čtvrti a zároveň podpořit kynology v jejich boji za záchranu unikátního cvičiště.

cvicak

 

Před dvěma lety vyhrál projekt rekonstrukce parku Plivátko v soutěži Nápad pro Šestku. Od té doby se navenek nic nedělo, nicméně projekt je těsně před realizací. Stavební povolení se blíží ke schválení a realizace se předpokládá ještě v tomto roce. 

Chcete-li se dozvědět, jak bude park vypadat a seznámit se s iniciátory rekonstrukce, přijďte ve středu 26. června v 17 hodin přímo na místo. Vezměte něco na gril nebo přineste cokoli dobrého na zub. Seznámíte se s finálním projektem, můžete se zeptat na podrobnosti a strávit příjemné odpoledne a večer se sousedy.

Více na facebooku.

plivatko

Přinášíme vám aktuální informace z okolí od kolegů ze spolku Pro Břevnov:

VÝSTAVBA U PETYNKY

Byty místo hotelu se nově plánují u Petynky. Hotel Petynka, který již měl vydané územní povolení je minulostí, a investor zažádal o změnu na Polyfunkční dům Petynka. Dům by měl mít osm nadzemních podlaží a čtyři podzemní, ve kterých má Praha 6 dostat 60 parkovacích míst pro hosty Petynky. Zajímavé je, že při vyhodnocení vlivu na životní prostředí se vycházelo z dat před zprovozněním tunelu Blanka a i tak je doporučeno zajistit větrání bez otevírání oken jižním směrem - do křižovatky Malovanka. Mezi tím došlo k výraznému nárůstu dopravních intenzit a a měření, která probíhala v lokalitě po zprovoznění tunelu Blanka, ukazují výrazné zhoršení stavu ovzduší.

petynka

Původní návrh hotelu Petynka: http://www.znamenictyr.cz/…/verejn…/hotel-na-petynce-praha-6. Žádost o změnu územního rozhodnutí: https://www.praha6.cz/…/oznameni-o-zahajeni-rizeni-polyfunk… Posouzení vlivu stavby na životní prostředí: https://portal.cenia.cz/…/RUlBX1BI…/PHA3910P_textSdeleni.pdf Stav ovzduší v oblasti: http://www.tunelblanka.info/vliv-provozu-tkb-na-kvalitu-ov…/

 

 

 

OPERAČNÍ STŘEDISKO MALOVANKA

Ohrada na staveništi u Malovanky v sousedství hotelu Pyramida hned tak nezmizí. Jestli se vám zdálo, že ruch na stavbě operačního střediska Malovanka utichl, tak jste si všimli správně. Zmatky kolem stavby dosáhly takových rozměrů, že stávající zakázka musí být zrušena a následně bude vypsána nová soutěž. Ukazuje se, že projekt byl tak špatně připraven, že vůbec nebylo jasné, co by v objektu vlastně mělo být. Potvrzuje to obavy, že hlavním cílem bylo co nejdříve zahájit více než miliardovou zakázku bez ohledu na reálné potřeby. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/centralni-mozek-prazske-dopravy-jeste-roky-stat-nebude-praha/r~1947b996459c11e9ab10ac1f6b220ee8/ Více na facebookovém profilu spolku Pro Břevnov: https://www.facebook.com/probrevnov/

V neděli 17. 3. 2019 od 17:00 - 19:30 probíhá v tělocvičně T. J. Sokol Praha - Břevnov zážitkový seminář jógy pro začátečníky. Přijďte si vyzkoušet jedno z nejstarších cvičení pro získání zdraví a duševní rovnováhy!

Screenshot 2019 03 01 12.42.26

V pátek 29. března máte možnost zbavit se nepotřebných věcí po odrostlých dětech a ještě udělat dobrý skutek. A v sobotu a v neděli lacino pořídíte nové kousky.bazar vojtěška

O pokusu zachránit jednu břevnovskou tradici

Na začátku ledna jsme na Facebooku zveřejnili informaci o zamýšleném prodeji obrazu z cukrárny na Bělohorské 134 (nyní Emilly Cafe). Zpráva vyvolala velkou vlnu reakcí a vzpomínek; netušili jsme, že cukrárna a obraz jsou pro tolik Břevnováků srdeční záležitostí. Díky ohlasům na sociálních sítích bylo možné zrekapitulovat nejen historii cukrárny i obrazu, ale také skoro celý bývalý sortiment.

dort

 

 

 

 

 

Číst dál: Malincí cukráři a jejich velký dort

Na Běhorské mezi drinopolskými schodišti se v prosinici objevil nový podnik, který jako by z oka vypadl tomu, o kterém mnozí Břevnováci marně snili. Čítárna Black Book je otevřena pro každého, ač to tak zvenku a vlastně ani zevnitř nevypadá. Útulný obývák s několika lenoškami, starými stolky a židlemi a jednou mourovatou kočkou nabízí domácí atmosféru, dá se tu posedět u piva, vína kávy nebo něčeho malého na zub, ale pořádají se tu i koncerty a autorská čtení. Vládne tu vstřícnost a pohoda a hrají pravěké vinyly. Neváhejte, budete se cítit jako doma. 

black book 1black book 2black book 3black book 4

 

 

 

 

 

.

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@