V posledních měsících bylo v pražském Břevnově hodně rušno kvůli záměru rozšířit bruslařskou dráhu do dosud klidné části Areálu volného času Ladronka. In-line okruh měl ukousnout část zeleně a chodníku podél Tomanovy ulice, který právě jako azyl před bruslaři využívají pěšáci - rodiny s dětmi, senioři, pejskaři…

Protože městská část Praha 6 pokračovala v prosazování tohoto záměru i poté, co z ankety, kterou sama uspořádala, vzešel opačný výsledek (respondenti poukázali na to, že břevnovská pláň trpí více problémy a situaci nevyřeší prodloužení bruslařské dráhy na úkor pěšáků), sešli se občané na prvního máje na Ladronce a na základě tohoto setkání vzniklo Stanovisko spolků k úpravám areálu Ladronka a petice Ladronka pro všechny, která získala více než 1.300 podpisů.

V podvečer 14. června 2017 došlo přímo v usedlosti Ladronka k námi dlouho požadovanému setkání, kterého se zúčastnilo zhruba padesát zástupců veřejnosti a reprezentanti radnice včetně dvou radních a starosty. Z víceméně věcné diskuse mezi všemi stranami (místní rezidenti, bruslaři, volení zástupci) vyplynulo, že nejvhodnější bude tento postup: Bude sestavena pracovní skupina, která bude složena jak ze zástupců radnice, tak ze zástupců spolků a dalších subjektů. Následovat bude participační proces se zapojením veřejnosti. Výstupem může být i několik variant. Na závěr setkání byla jednomyslně odmítnuta varianta severního rozšíření bruslařské dráhy (podél Tomanovy ulice). Podívejte se na reportáž TV Praha z tohoto setkání (Ladronka začíná v čase 15.30).

Zastupitelstvo městské části Praha 6 projednalo 23. 6. 2017 petici "Ladronka pro všechny" a posvětilo postup, které vzešel ze setkání na Ladronce:
-upustit od záměru rozšíření bruslařské dráhy při severní pěší cestě u Tomanovy ulice
-bude proveden participační proces pro přípravu budoucího rozvoje volnočasového areálu Ladronka
-dojde k jednání vedoucímu k nápravě pro MČ nevýhodných majetkoprávních vztahů týkajících se pozemků při tenisových kurtech, aby bylo možno lépe využívat tuto část areálu veřejností

Tím snad končí konfrontační část debaty o budoucnosti Ladronky – unikátní a všemi skupinami obyvatel hojně navštěvované zelené pláně vysoko nad městem, která si zaslouží více, než jen další rozšiřování asfaltu ve prospěch bruslařů. Nyní se těšíme se na další etapu, která ukáže, jakou Ladronku chtějí lidé skutečně mít. Děkujeme všem, kdo přidali svůj podpis pod petici - i díky vám městská část přehodnotila svůj postoj.

Shrnutí celé kauzy najdete zde.

ladronka zapis z rady

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@