V roce 2012 vydala městská část Praha 6 „Rozhodnutí o umístění novostavby bytového domu Závěrka“. Tím posvětila záměr investora zastavět rozsáhlé území zahrad a dvorů ve vnitrobloku mezi ulicemi Šlikova a Za Strahovem. Na území Památkové zóny Tejnka by tak vyrostl bytový dům, který svým objemem narušuje ráz lokality - navzdory protestům místních obyvatel. Obyvatelé obrátili na soud a uspěli: Městský soud zrušil 17. 6. 2015 městský soud platnost územního rozhodnutí na tuto stavbu. Celá věc byla vrácena odvolacímu správnímu orgánu k novému projednání. Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu dne 4. 9. 2015 zrušil územní rozhodnutí z roku 2011 ve věci Bytového domu Závěrka včetně všech nestandardních výjimek, týkajících se zejména přístupové cesty.

 

Věc se tedy vrací k projednání stavebnímu odboru Úřadu městské části Prahy 6. Citujeme z výše uvedeného Rozhodnutí magistrátu hl. m. Prahy: „Stavební úřad v novém projednání žádosti bude záměr posuzovat v souladu s právním názorem vyjádřeným Městským soudem v Praze a NSS, zejména se bude podrobně zabývat problematikou záměru výjimečného řešení odstupových vzdáleností, rovněž tak problematikou vhodnosti navrhovaného stavebního záměru v dané lokalitě, ve vztahu k institutu pohody bydlení“.

Více o kauze výstavby bytového domu Závěrka si přečtěte zde.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@