Dvě parcely mezi domy Za Strahovem 16 a Za Strahovem 20, na kterých stával barokní domek původní celnice, byly předmětem sporu mezi investorem a obyvateli sousedních domů. Investor chtěl zastavět obě parcely kompletně celé - s výškou budovy přibližně jako je výška domu Šlikova 9.

baroko

 

 

 

 

 

 Historie domu čp. 338

Dům č. p. 338 byl pozůstatkem viniční usedlosti Závěrka a patřil k posledním dokladům původního charakteru této části Břevnova. Usedlost byla umístěna při staré říšské cestě, která vybíhala ze Strahovské brány, a po staletí byla majetkem břevnovského kláštera. Je doložena účast K. I. Dientzenhofera při barokní přestavbě usedlosti v roce 1743. Dům byl ukázkou vesnické stavby trojdílné dispozice se střední kuchyní, komorou a síní, s dochovaným záklopovým dřevěným stropem. Jeho likvidací a nahrazením novým objektem, který v nyní navrhované podobě nerespektuje původní hmotové řešení prostoru, došlo k nevratné devastaci.

Žádost o prohlášení domu kulturní památkou byla zamítnuta

Sdružení Tejnka podalo žádost o prohlášení domu za kulturní památku. Ministerstvo kultury ČR konstatovalo, že z památkové hodnoty je nepopiratelná skutečnost, že uvedené objekty jsou příkladem historické zástavby města. Tento názor byl podpořen vyjádřením Státního památkového ústavu (nyní Národní památkový ústav v hl. m. Praze) a odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, který ve dne 18.12. 2002 doporučil prohlásit předmětný areál za kulturní památku. Návrh byl přesto ministerstvem kultury zamítnut.

Odvolání proti demolici barokního domku odmítnuto

Obtížně pochopitelným způsobem bylo zamítnuto odvolání Sdružení Tejnka proti demoličnímu výměru na čp. 338. Podstatu skandálu na území nově vyhlášené památkové zóny vystihl titulek v MF Dnes: "Úředníci vymysleli 31. únor". Referenti stavebního odboru se totiž zbavili námitek Sdružení Tejnka jeho vyloučením z řízení s odůvodněním, že jeho odvolání nebylo podané včas. Byl to přitom stavební úřad Prahy 6, který měl informovat místní občanské sdružení ihned po obdržení žádosti o demolici, aby se mohlo do zákonných osmi dní vyjádřit. K tomu však došlo až pět měsíců po obdržení žádosti od investora. Podivnou machinaci s listinami a termíny dokládá zmíněné neexistující datum, kdy údajně byla úřadu doručena žádost o odstranění stavby: 31. únor 2003.

Demolice provedena

Ve čtvrtek devatenáctého února 2004 v devět hodin ráno byla zahájena demolice č.p.338. Unikátní budova historické celnice přišla ještě během dopoledne o střechu. Sdružení Tejnka rozeslalo zprávu o zahájení devastace poslancům Prahy 6, o den později informovala o barbarském ničení vzácné budovy televize Nova. Bourání však pokračovalo a již během následujícího víkendu byly zlikvidovány jedinečné záklopové stropy se vzácnými barokními freskami. "Demolice je v nedohlednu. Zahájíme ji, až budeme mít kladné stavební povolení," prohlásil přitom o dva týdny dříve (MFD 7.2.2004) Tomáš Smrčka, místopředseda Bytového družstva Za Strahovem.

Co se chystá na místě barokního domku?

Proti projektu bytového domu (jedenáct bytů, dva nebytové prostory, podzemní i vnější parkovací stání) protestovali sousedící obyvatelé, a to zejména z těchto důvodů: stavba by neúměrně zatížila okolí hmotou, provedením i předpokládaným užíváním (zastínění, výhled, likvidace volné travnaté plochy se stromy, dopady na spodní vody, zvýšení vlhkost a zhoršení statiky okolních domů, zásobování do vnitrobloku).  

Situace v roce 2017

Na konci července 2016 se sešli občané se zástupci Městské části Praha 6  v čele se starostou Ondřejem Kolářem a místostarostkou Evou Smutnou. Tématem jednání byla budoucí kooperace radnice a občanů nejen v této kauze. Připomínáme, že městská část nerozhoduje o stavební činnosti, to je plně v kompetenci stavebního úřadu, orgánu, nezávislého na politické reprezentaci. Radnice je pouhým účastníkem stavebního řízení s pravomocemi téměř totožnými, jako mají občané. Starosta Ondřej Kolář na jednání přislíbil, že bude Městská část v budoucnu aktivnější v účasti na problematických stavebních řízeních.

V září 2016 investor požádal o výjimku z odstupové vzdálenosti od bytových domů na protější straně. Tato výjimka by umožila postavit vyšší objekt, než který dovoluje zákon. Proti této žádosti se odvolali místní občané.

V říjnu 2017 povolil odbor výstavby MČ Praha 6 výjimku z odstupové vzdálenosti a vydal rozhodnutí o umístění stavby. Ulice Za Strahovem opět mění tvář - originální zbytek staré Prahy se přibližuje uniformní městské zástavbě. Projekt ale doznal změn: výsledný objem budovy je menší, místo 11 bytových jednotek jich bude šest. Na vizualizaci budoucí stavby se podívejte zde.

Po odvolání sousedů vrátil stavební odbor MČ Praha 6 listopadu 2018 věc k novému projednání. Podívejte se na rozhodnutí.

338demolicebig

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@