Pozorní návštěvníci Areálu volného času Ladronka asi dobře znají neutěšené prostranství mezi tenisovými kurty TJ Břevnov a Televizní věží: rozpraskané asfaltové hřiště, torza zděných prolézaček, zbytky oplocení… Nyní se rýsuje možnost tento stav změnit, neboť radnice ukončila nájemní smlouvu se soukromníkem, který zde měl svoje plány. Břevnovské spolky hodlají předložit radnici návrh koncepce, jak této ploše vrátit její sportovní účel.

Za ostudu Ladronky lze označit chátrající území v bezprostředním sousedství tenisových kurtů, jehož podstatnou část tvoří téměř nevyužívané asfaltové hřiště.

Pozemek, který patří hlavnímu městu Praha a je v péči Městské části Prahy 6, si od radnice na přelomu milénia pronajal podnikatel Michal Vecko. Chtěl zde vybudovat multifunkční halu, jejíž součástí mělo být kromě třípodlažní budovy s restaurací a bowlingem i parkoviště.Tento záměr vyvolal v roce 2009 protesty místních obyvatel, pod jejichž vlivem Rada MČ P6 v roce 2012 projekt odmítla. V roce 2020 se vedení radnice podařilo s nájemcem soudně vypořádat a získat tuto z větší části zelenou plochu zpět pod svou kontrolu.

Záměr rekultivovat prostor, který je v územním plánu veden v kategorii SP (sportovní plocha) je zakotven ve strategickém dokumentu Plán pro Ladronku, který vznikl v roce 2018 a prošel několika úrovněmi participace (= podílela se na něm veřejnost, především formou ankety). V materiálu je uvedeno: „Na základě průzkumu chybí hřiště na volejbal, nohejbal, basketbal či malý fotbal. Lidé by uvítali další venkovní posilovnu či více cvičebních prvků. V minulosti zde fungovalo hřiště vybavené sportovními prvky i vodou.“ Dále mezi stanovenými úkoly stojí: „Do východní části funkční plochy SP umístit dostatečně dimenzovaný lehký objekt sdružující toalety, občerstvení a zázemí.“

Zástupci břevnovských spolků nyní jednají o dalším postupu se starostou Ondřejem Kolářem, který si vzal tento projekt osobně na starost. Při lednové schůzce bylo domluveno, že v průběhu února vznikne návrh koncepce, která bude obsahovat víceúčelové sportovní hřiště. Ke spolupráci byl přizváni rovněž zástupci TJ Sokol Břevnov. Tato místní pobočka České obce sokolské hlásí čtyři stovky členů, nemá však ve svém nejbližším okolí k dispozici žádné venkovní sportoviště – jen dvě menší tělocvičny v ulici Heleny Malířové. Společnou představu momentálně tvoří dvě až tři víceúčelová hřiště s polyuretanovým povrchem a kratší dráha pro in-line bruslení začátečníků, zazněly i návrhy na relaxační koutek, který by mohly využívat i místní školy pro venkovní výuku. Areál by měl být rovněž doplněn veřejnými toaletami a šatnami s půjčovnou náčiní, vyloučena není ani možnost drobného občerstvení a vodního prvku.  

Břevnovskou veřejnost v této věci momentálně zastupují tři sousedské spolky – Pro Břevnov, Sdružení Tejnka, Zelený Břevnov. Pokud byste se chtěli do celého procesu jakýmkoliv způsobem zapojit, kontaktujte nás.

Zde najdete další informace, týkající se celého areálu Ladronky.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@