Hladinu veřejného mínění v Břevnově rozvířila chystaná výstavba soukromého gymnázia Duhovka. O co jde? Gymnázium Duhovka je školní zařízení financované ze soukromých zdrojů. V současném působišti v Praze 7 dostalo gymnázium výpověď a proto začalo jednat s Městskou částí Praha 6 o výstavbě nových prostor. Nové budova by navázala na soukromou základní školu Duhovka, která sídlí v ulici Nad Kajetánkou v těsném sousedství základní školy Pod Marjánkou. V nové škole má být 24 tříd, celkový počet žáků je odhadován na 600.

Duhovka výřez ze studie 2

 

 

 

 

 

POPIS PROJEKTU

Projekt plánuje výstavbu na pozemcích městské části, na kterých se nachází také ZŠ Duhovka. Stávající budovu soukromé základní školy Duhovka by měla na východní hranici při ulici Jílkova doplnit budova o jednom podzemním podlaží a čtyřech nadzemních podlažích s tělocvičnou v úrovni 5. nadzemního podlaží, koncipovaná jako postupně odstupňovaná hmota o výšce cca 12 m od přilehlého terénu až po cca 16,5 m přilehlého terénu (stavba stoupá postupně s terénem).  Ve 3. a 4. nadzemním podlaží je navržena pobytová střecha pro rekreaci i výuku se zelení. Jižní část stavby je vykonzolována nad venkovní hřiště areálu ZŠ Pod Marjánkou.  Podzemní podlaží je zčásti využito pro parkování s vjezdem z ulice Nad Kajetánkou. Projekt počítá s kácením velkého množství vzrostlé zeleně, kácené stromy mají být nahrazeny novým stromořadím v ul. Jílkova.

CO NA TO MĚSTSKÁ ČÁST?

O projektu jednala v prosinci 2023 Komise územního rozvoje. Bylo schváleno usnesení, ve kterém komise souhlasí s rozpracovanou koncepční objemovou studií přístavby Gymnázia Duhovka. Proti byla pouze radní ing. Arch. Eva Smutná, tři členové komise se zdrželi hlasování, 5 členů komise bylo pro. Nic tedy nebrání dalšímu jednání městské části s investorem. Na únorovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 předložili zástupci TOP 09 materiál, který požadoval nečinit kroky vedoucí k výstavbě a zahájit otevřenou diskuzi o tématu. Návrh byl radou a všemi koaličními zastupiteli zamítnut.

CO NA TO OBČANÉ BŘENOVA?

V souvislosti s výstavbou vyvstává řada otázek, na které by Břevnované měli znát odpověď. Bude mít tento projekt nějaký přínos pro občany naší městské části? Jaké benefity nebo kompenzace investor nabízí? Budou dostatečně přesně definovány podmínky, za jakých bude probíhat stavba, aby co nejméně zasáhla naši čtvrť? Jak bude zajištěna dopravní obslužnost pro dalších 600 studentů? Školné se pohybuje kolem 25 tisíc Kč za měsíc, budou zvýhodněni žáci Městské části Prahy 6? Dohlédne městská část na to, aby nebyl poškozen provoz sousedních škol (viz plánované vykonzolování stavby nad venkovní hřiště areálu ZŠ Pod Marjánkou).

Zároveň vznikla petice, ve které mohou občané vyjádřit svůj nesouhlas se stavbou. Petici je možno podepsat například v břevnovské pobočce Městské knihovny nebo v komunitním centru Nesedím, sousedím, případně ji podepsat elektronicky.

Článek jsme převzali z webu Spolku Pro Břevnov (www.probrevnov.cz).

 

 

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@