Obtížně pochopitelným způsobem bylo zamítnuto odvolání Sdružení Tejnka proti demoličnímu výměru na čp. 338. Podstatu skandálu na území nově vyhlášené památkové zóny vystihl titulek v MF Dnes: "Úředníci vymysleli 31. únor". Referenti stavebního odboru se totiž zbavili námitek Sdružení Tejnka jeho vyloučením z řízení s odůvodněním, že jeho odvolání nebylo podané včas. Byl to přitom stavební úřad Prahy 6, který měl informovat místní občanské sdružení ihned po obdržení žádosti o demolici, aby se mohlo do zákonných osmi dní vyjádřit. K tomu však došlo až pět měsíců po obdržení žádosti od investora. Podivnou machinaci s listinami a termíny dokládá zmíněné neexistující datum, kdy údajně byla úřadu doručena žádost o odstranění stavby: 31. únor 2003.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@