Soutěžní fotbal se v Břevnově hrál po několik generací, jednu dobu to byla dokonce II. celostátní liga. Kariéru zde začínali slavní reprezentanti a sparťané Pavel Horváth či Jan Berger, navíc v Praze těžko najdete hřiště, z něhož je nádhernější výhled: na obzoru se rozkládá panorama Řípu, Milešovky, Bezdězu… Novodobá historie místa je ale méně radostná.

hriste z veze

dragoun old

Rok 2007 - Zánik klubu. V roce 2007, kdy městská část Břevnov i zdejší kopaná slavili stoleté výročí, zdejší klub – tehdy nesl název FC Dragoun a hrála se tu ČFL, čili třetí nejvyšší soutěž - zanikl. Poté si hřiště pronajímalo několik „přespolních“ týmů a nad jeho budoucností se začaly stahovat mraky. 

Rok 2016 - Postupná likvidace hřiště. V roce 2016 byla zbourána stará tribuna, odstraněno osvětlení a ukončena péče o trávník. V tomtéž roce ukončila provoz oblíbená hospoda, která byla dějištěm mnoha nejen tejnkovských akcí, v únoru 2017 byla srovnána se zemí i budova hospody a šaten. O záchraně fotografií a dalších artefaktů z bývalé fotbalové hospody si přečtěte zde. Pohled na hřiště je nyní žalostný. Výstavba rezidence La crone odřízla hřiště od severu, tedy z nejvíce obydlené sousední oblasti.

hospoda na hristi 2017

hřiště 2

Rok 2018 - Komise územního rozvoje MČ Praha 6 odsouhlasila záměr vybudovat na místě hřiště pětipodlažní komplex. Komise územního rozvoje MČ P6 odsouhlasila na začátku roku 2018 záměr vybudovat zde pěti podlažní komplex s nejasným skutečným využitím. Celý projekt budí podezření, že pro investora je sportovní využití pouhou zástěrkou pro bytovou výstavbu. Stávající sportovní plochu fotbalového hřiště o výměře 7300 m2 projekt redukuje více než sedminásobně na pouhých 970 m2. Zbývající plocha je zastavěna šesti budovami kde mají být kanceláře, služební byty, hotelové byty, víceúčelové sály a garáže. Nepoměr mezi skutečně sportovními prostory a prostory pro jiné účely je evidentní. Proti tomuto postupu se ohradily nejvýznamnější břevnovské spolky včetně Tejnky. Dopis spolků si přečtěte zde. Sdružení Tejnka jako účastník územního řízení zaslalo v březnu 2018 na Úřad MČ Praha 6 následující námitky.

Odbor výstavby vedený ing. Petrem Malotínem vydal souhlasné stanovisko s umístěním wellness ubytovacího areálu (pět čtyřpodlažních objektů + jeden jednopodlažní + hřiště na malou kopanou) na území bývalého fotbalového hřiště FC Dragoun Břevnov pod Televizní věží. Proti tomuto záměru se přitom postavila kompletní Rada MČ P6, námitky podalo i Sdružení Tejnka, ale všechny připomínky byly smeteny ze stolu jako neopodstatněné. Toto rozhodnutí vzbudilo velkou bouři nevole mimo jiné mezi novými obyvateli nedávno dokončené Residence La Crone, kteří nedostali relevantní informaci o možné budoucí podobě svého bezprostředního sousedství, navíc se vinou protahované kolaudace nemohli včas přihlásit do územního řízení.

Naše sdružení se v červenci 2018 jako účastník řízení odvolalo proti územnímu rozhodnutí. Text odvolání najdete zde. Přečtěte si podrobnosti v časopisu Náš region.

Rok 2019 - Investor usiluje o změnu územního plánu. Situace se dále vyostřila: investor, který skoupil pozemky tvořící bývalé fotbalové hřiště pod Televizní věží, usiluje o změnu územního plánu. Na místě sportoviště by měly vyrůst luxusní byty. Podaří se vedení radnice uhájit veřejný zájem a odvrátit tento precedens, který by Břevnov definitivně připravil o historické sportoviště? Místní spolky žádají radnici vytvoření koncepce, která nejdříve vyjasní budoucnost celého strahovského vršku. Přečtěte si celý dopis. 

Rok 2020 - Rada městské části Praha 6 odsouhlasila zánik fotbalového hřiště ve prospěch developera. Na radnici Prahy 6 došlo k zatlučení předposledního hřebíku do rakve tradičního břevnovského hřiště. Sportovní plocha, kde se hrál fotbal do roku 2015, a která byla skoupena developerem s velmi blízkou vazbou na firmu Omnipol, se má teď na jeho přání proměnit na stavební parcely pro bytové domy. Nejdříve se změnou územního plánu souhlasila Komise územního rozvoje, 18. února posvětila prolomení územního plánu Rada městské části.Součástí usnesení je příslib, že se bude Praha 6 snažit o zachování sportovních ploch směrem na východ (Slavoj, lukostřelba, ragby), avšak v této věci rozhoduje magistrát a jisté zatím nic není. Nerozumíme tomu, proč radní Prahy 6 museli odsouhlasit zánik fotbalového hřiště takto narychlo a neodložili rozhodnutí do doby, než bude budoucí využití okolních sportovišť závazně a smluvně zakotveno. Stejně tak není jasné, jak bude kompenzovat zánik fotbalového hřiště investor nových bytovek.

Pokud by bylo v případě břevnovského hřiště od počátku jasné, že investor změnu, která by zrušila sportovní využití plochy, prosadit nemůže, pak by ani pozemky neskupoval a fotbal by se tam hrál dodnes. Apelujeme na politiky, aby se při schvalování územních změn řídili výhradně veřejným zájmem, a nikoliv zájmy soukromých investorů. Samospráva Prahy 6 vyšla developerovi vstříc a rozhodování v této kauze se přesunulo na Magistrát hlavního města Prahy.

Květen 2020 - Změna územního plánu byla magistrátním Výborem územního rozvoje zamítnuta. V únoru 2020 odsouhlasila zánik tradiční sportovní plochy ve prospěch bytové výstavby Rada MČ P6. Změny územního plánu na území hl. m. Prahy však procházejí schvalovací procedurou i na „velké radnici“, proto letos v květnu o stejné věci jednal magistrátní Výbor územního rozvoje. A ten žádost o změnu územního plánu poněkud překvapivě zamítl.

Jaký bude mít tento vývoj vliv na budoucí podobu bývalého hřiště FC Dragoun Břevnov, je momentálně těžké odhadnout. Investor se může vrátit k původnímu plánu protlačit v rozporu s územním plánem výstavbu areálu kombinujícího proklamované wellness služby, nebo dál lobbovat za změnu územního plánu.

Podzim 2020: Přežije břevnovský fotbal? Břevnovské spolky zahájily jednání s vedením radnice Prahy 6 o možnosti, aby pro sport zůstaly zachovány plochy mezi Televizní věží a Stadionem Přátelství (ragby, lukostřelba), přičemž kopaná by mohla hrát na hřišti někdejšího klubu TJ Slavoj Břevnov. Na podzim 2020 svitla naděje, že pro zmrtvýchvstání kopané v naší čtvrti může posloužit dlouhé roky nepoužívané hřiště někdejšího Slavoje. Přečtěte si více. Byl založen SK Union Břevnov, a vše je na dobré cestě. O aktuální situaci si přečtěte na stránkách nového klubu.

Květen 2021: Nečistá hra. Jaký bude osud bývalého fotbalového hřiště, které se ocitlo v obklopení sídliště La Crone? Majitel pozemku předložil plán, který počítá se čtyřmi objekty o výšce dvou, tří a čtyř pater. Dokumentace obsahuje i zákresy, které srovnávají výškovou hladinu chystaných domů s okolní zástavbou (La Crone). A světe div se, střechy stávajících i uvažovaných budov zařezávají jak podle pravítka. To je dílo hodné kouzelníka, neboť hřiště TJ Břevnov (respektive FC Dragoun), kde mají nové domy vzniknout, převyšuje o čtyři až šest metrů okolní terén. Klamavý dojem umožňují pohledy z míst, umístěných pod strahovským kopcem – s troškou přehánění lze říct, že odtud není vidět ani Televizní věž. Stačí se však na stejnou situaci podívat odjinud (ze střešovického hřebenu, Petřínské rozhledny, břevnovské pláně či Strahovského stadionu) a je zřejmé, že Park Ladronka, jak developer svůj projekt nazval, vytváří na horizontu novou dominantu. Budeme proto držet palce našim sousedům z La Crone, kteří na tuto nesrovnalost upozornili, a nyní usilují o dosažení nápravy. Fotografie a zákresy najdete zde.

Květen 2023: Zastupitelstvo neschválilo změnu územního plánu - investor tedy zatím stavět nemůže. Územní plán se měnit nebude. Tak lze shrnout výsledek hlasování zastupitelstva pražského magistrátu, které se týkalo bývalého hřiště. Sportovní plocha se stala lukrativním zbožím současně s tím, jak stoupala atraktivita této lokality na realitním trhu. Developer se rozhodl se zde vybudovat šestici až čtyřpodlažních objektů, které ve snaze obejít stávající územní plán oficiálně prezentoval jako zařízení pro sportovní vyžití. Když tento záměr narazil na komplikace ze strany místních spolků a rezidentů, domluvil se s vedením Městské části Prahy 6 na změně strategie: svůj postup zlegalizuje a požádá o změnu územního plánu. S tím je nyní amen, přinejmenším dočasně... Pro změnu územního plánu, která by dala záměru zelenou, hlasovalo 31 zastupitelů, proti nebyl nikdo, 18 se zdrželo. Ke schválení je ale potřeba nejméně 33 hlasů a proto byl návrh zamítnut. Jaký bude další postup investora, který figuruje pod jménem Sports Centre Ladronka a má sídlo na stejné adrese jako zbrojařská společnost Omnipol, je těžké odhadnout. 

Červen 2023: Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo změnu územního plánu - investor má volné ruce. O pouhý měsíc po zamítavém stanovisku rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy právě opačně - změna územního plánu byla schválena. Důsledky na sebe nedaly dlouho čekat: řízení na projekt Sport Centrum Ladronka bylo v prosinci 2023 zastaveno. Projekt, který v souladu s původním územním plánem zahrnoval "wellnes ubytovací areál" se už nemusí tvářit, že je určen pro sportovní vyžití. Nyní lze očekávat, že investor předloží nový projekt na čistě bytové využití.

Hřiště je názornou ukázkou, jak město přichází o sportoviště či zelené plochy: developer nakoupí pozemky, které jsou územním plánem určeny pro sport či zeleň, nemá však zájem původní stav a užití zachovat. Požaduje změnit na stavební parcely. K tomu potřebuje politiky, kteří musí změnu schválit. Pokud to udělají, investorovi se rázem pozemek mnohonásobně zhodnotí. Což vyhovuje investorovi, ale město přichází o místa pro sport a oddech. Navíc musí být často hrazeny z veřejných prostředků související investice do veřejné infrastruktury.

Situaci budeme nadále sledovat.

 

Vzpomínka na legendární fotbalové hřiště (autor Marek Šálek)

Bývala to krásná nedělní odpoledne: vyhrávala hudba, před hospodou se pekly buřty, na vzorně upravený trávník vyběhli fotbalisté - ti domácí v dresech s červenobílými pruhy. Přes týden se v restauraci u rohového praporku servírovaly skvělé obědy za parádní ceny, v podvečer u venkovních stolů vysedávali lidé ze sousedství, po hřišti běhaly děti. V sále se každou chvíli konaly taneční večery, soukromé oslavy, koncerty.

Podívejte se na fotografie z jedné z Tejnkovských tančíren v hospodě na hřišti.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@